Swedisolbloggen

Bild för mats
Mats Björs
I uppdateringen av energieffektiviseringsdirektivet (EED) röstade EU-parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi förra veckan för ett bindande 40 procents energieffektivitetsmål till 2030 – med bara en rösts marginal . Det var en...
Bild för mats
Mats Björs
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det mellan 2007 och 2016 omkommit i genomsnitt 110 personer per år på grund av brand. Globalt dör cirka 300 000 människor per år av brand, vilket är fler dödsfall än i krig. Kostnaderna...
Bild för mats
Mats Björs
Vi har hört det många gånger under våren ”Boverket måste anpassa byggreglerna till EU:s direktiv”. Det handlar om utformningen av våra byggregler och de sedan länge emotsedda nära-nollenergireglerna. Vi är många som väntat med stor spänning på hur...
Bild för mats
Mats Björs
Världen anstränger sig för att hitta vägar mot klimatneutralitet och låg energianvändning. I Paris slöts ett historiskt avtal och nu är det upp till alla länder som skrev under att koka ner överenskommelsen till konkreta åtgärder som leder mot...
Bild för mats
Mats Björs
Swedisols vision är att svenska byggnader ska vara hållbara. Men vad menar vi egentligen med det? Utgångspunkten måste vara att vi bygger för människor och mänskliga behov vilket innebär mer livskvalitet till mindre resursintensiva investeringar. I...
Bild för mats
Mats Björs
Vi har en akut bostadskris. Inte minst har det märkts här i Almedalen där frågor om miljö och byggande tar allt större plats. Utmaningarna är många och svåra då vi behöver bygga 700 000 nya hållbara bostäder och 80 procent av behovet finns i...
Bild för mats
Mats Björs
Jag växte upp på Norrmalm i Sundsvall. Den del av Sundsvall som fanns kvar efter branden på midsommarafton 1888. Staden var i ruiner inom 9 timmar och 9 000 människor blev hemlösa. Samma dag brann även Umeå. Branden fick stora konsekvenser för...
Bild för mats
Mats Björs
Tillbaka till materialindustrin igen efter att ha jobbat med beställar- och installatörsfrågor i några år. Det är onekligen stor skillnad på olika delar av samhällsbyggnadssektorn. Entreprenörer och installatörer ser några projekt framåt,...
Bild för mats
Mats Björs
Tillbaka till materialindustrin igen efter att ha jobbat med beställar- och installatörsfrågor i några år. Det är onekligen stor skillnad på olika delar av samhällsbyggnadssektorn. Entreprenörer och installatörer ser några projekt framåt,...
Bild för conny
Conny Pettersson
Efter fem år kommer jag nu att lämna Swedisol och avslutar därmed också min yrkesverksamma karriär. Tiden i Swedisol har inneburit en möjlighet att påverka hur våra medlemsföretags produkter och kunskap kan medverka till ett hållbart byggande. Det...

Sidor