Kontakta swedisol

Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande isoleringsföretag. Swedisol driver frågor av branschgemensam karaktär till nytta för medlemsföretag och andra intressenter. 

Vi är en aktiv remissinstans och opinionsbildare och företräder medlemmarna i kontakter med statliga och kommunala politiker, myndigheter, organisationer och företag. Vi följer samhällsbyggnadssektorns etiska regler.

Mats Björs

Vd

Kontakta oss gärna med dina frågor och ärenden