Gör energideklarationerna till ett värdefullt verktyg för fastighetsägarna

Riksdagen biföll i maj regeringens proposition om nya energideklarationer. Nu skärps kraven på hur dessa ska genomföras, vilket vi tycker är bra. Vi har länge krävt förändringar i den här riktningen, och dessa krav belyser jag i dagens inlägg från vårt sjupunktsprogram för bebyggelsen.

 Swedisol har tagit fram ett så kallat position paper. Det har rubriken ”Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen i bebyggelsen” och sammanfattar våra ståndpunkter och vad vi anser måste göras. Åtgärderna som krävs har vi samlat i ett sjupunktsprogram för bebyggelsen. Jag går igenom våra sju punkter här på bloggen, en för varje dag fram till och under Almedalsveckan som börjar den 1 juli.

 5. Energideklarationer och klassning

Energideklarationen måste ge råd om energieffektiviserande åtgärder och innehålla en åtgärdsplan som redovisar hur byggnadens energiprestanda stegvis kan förbättras vid all renovering, oavsett omfattning.

 Energideklarationer och energiklassning kan bli mycket goda styrmedel mot energieffektivare byggnader. Men vi behöver höja statusen på och intresset för våra energideklarationer. Värdet för fastighetsägaren måste bli tydligare.

 Energideklarationerna har många gånger varit av låg kvalitet och många har utförts utan ett besök på plats. Framförallt har de till mycket stor del helt saknat råd om energieffektiviserande åtgärder. Detta måste vara ett krav framöver.

 Deklarationerna bör också innehålla en åtgärdsplan som redovisar vilka åtgärder som stegvis innebär förbättringar av byggnadens energiprestanda vid all renovering, oavsett omfattning. Det ger ägaren överblick av omfattningen och i vilken ordning åtgärderna bör genomföras för att minimera kostnaderna och maximera energieffektiviteten. Dessutom blir det lättare att planera och samordna övriga förbättringar.