Ny dom fastslår förbud av uttalanden om klimatprestanda: Målet mot Hunton om otillbörlig marknadsföring är avgjort

Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer domen mot Hunton AB och AS för otillbörlig marknadsföring om produkternas klimatprestanda. Hunton överklagade ifjol två punkter i Patent- och marknadsdomstolens dom kopplat till en stämningsansökan från branschföreningen Swedisol. Överklagan avslås. 

– Vi beklagar att den här frågan inte kunde lösas på annat sätt, men felaktig och vilseledande marknadsföring är allvarlig. Marknadsföringen från byggbranschens aktörer måste gå att lita på, inte minst när det gäller en så viktig fråga som klimatpåverkan, säger Veronica Koutny Sochman, vd på Swedisol.

Patent- och marknadsöverdomstolen meddelade i dag att domen mot Hunton AB och Hunton AS gällande otillbörlig marknadsföring står fast, med motiveringen att marknadsföringen är vilseledande. Huntons marknadsföring förmedlar att träfiber- och cellulosaisolering bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser, vilket enligt domslutet inte kan styrkas.

Under rättegången uttalade sig experter om på vilka sätt Huntons påståenden är felaktiga och vilseledande. Bland annat sa hållbarhetsexperten Magnus Hedenmark att ”Träprodukter kan vara i bästa fall klimatneutrala, men inte klimatpositiva. Dessutom finns ny forskning som ifrågasätter miljö- och klimatprestandan hos dagens skogsbruk.”

– Genomsnittskonsumenten kan inte förväntas ha djupgående kunskaper om byggprodukters påverkan på miljö och klimat, eller andra centrala kvalitetsaspekter som brandskydd eller fuktegenskaper. Därför är det viktigt att byggbranschens aktörer bara förmedlar väl underbyggda budskap i sin marknadsföring, säger Veronica Koutny Sochman, vd på Swedisol.

Bland annat fastslår domstolen att Hunton, vid vite om två miljoner kronor, är förbjudna att använda påståendet att "Huntons bygglösningar bidrar till mindre utsläpp av klimatgaser" vid marknadsföring av träfiber- och cellulosaisoleringsmaterial.

Domen, inklusive samtliga av de påståenden som Hunton förbjuds att använda, kan läsas i sin helhet under "Relaterat material" nedan.

För mer information, kontakta: 

Veronica Koutny Sochman, vd Swedisol

veronica.sochman@swedisol.se, 070-176 14 01