Renovera miljonprogrammet nu – helst till nära-nollenergihus!

Sista punkten i vårt sjupunktsprogram för bebyggelsen tar upp det stora behovet att renovera miljonprogrammet till energieffektiva byggnader. Dessa byggnader är renoveringsmogna nu, varför detta är en stor möjlighet vi måste ta tillvara!

 Swedisol har tagit fram ett så kallat position paper. Det har rubriken ”Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen i bebyggelsen” och sammanfattar våra ståndpunkter och vad vi anser måste göras. Åtgärderna som krävs har vi samlat i ett sjupunktsprogram för bebyggelsen. Jag går igenom våra sju punkter här på bloggen, en för varje dag fram till början av Almedalsveckan.

 7. Miljonprogrammet

Miljonprogrammets bostäder måste, med stöd av ett politiskt styrt projekt, renoveras till minst nyproduktionsstandard för att de nationella målen ska kunna nås.

Vi måste nu fokusera på miljonprogrammets byggnader. Dessa är både många och bristfälliga i flera avseenden: cirka en fjärdedel av vårt byggnadsbestånd är byggt under miljonprogrammet. Rätt tillfälle att genomföra de omfattande förbättringar av energieffektiviteten som krävs är när byggnaden ändå måste renoveras. Detta tillfälle finns nu och tio år framåt när det gäller miljonprogrammet. Om de inte renoveras till bästa möjliga energiprestanda nu försitter vi chansen att nå de nationella målen.

Ett politiskt styrt projekt för att få fart på renoveringen är därför helt nödvändigt, liknande det som fick beteckningen ”miljonprogrammet”.

En central fråga är finansieringen. För att lyckas krävs lån med villkor som blir mer förmånliga ju mer energieffektiv byggnaden blir. Eftersom det finns risk att hyresgästerna inte kommer att ha råd att bo kvar efter en så omfattande renovering, bör även någon form av hyressubventioner övervägas, till exempel för de första fem åren.

Utöver finansiering bör staten tillsammans med byggbranschen ta initiativ till ett samverkansforum, där alla inblandade aktörer bjuds in att delta. Samverkan, samordning och samförstånd är nödvändigt om upprustningen ska lyckas.