Stefan Attefall nöjer sig med ”skammens nedre gräns”

Sveriges Radios samhällsmagasin Studio Ett sände den 22/8, ett mycket intressant och får jag väl säga, efterlängtat inslag om behovet av skärpta byggregler.

”Energisnåla hus borde vara fler” lyder rubriken, något en hel byggindustri skriver under på och har argumenterat för i flera år. Reportaget speglar det märkliga faktum att industrin vill ha hårdare krav, medan regeringen med bostadsminister Stefan Attefall envist spjärnar emot. Under tiden rusar andra länder i Europa förbi oss, vilket leder till att byggtekniken mer och mer kommer att utvecklas, prövas och utvärderas i andra länder av andra företag än de svenska.

Johnny Kellner på Veidekke förklarar i inslaget pedagogiskt att konkurrensen på marknaden gör att Boverkets krav på energiprestanda helt enkelt blir det som gäller i verkligheten. Utan en skärpning av reglerna halkar industrin i Sverige efter.

Men Stefan Attefall verkar inte lyssna eller förstå, han fortsätter hävda att vi har bland de hårdaste reglerna i Europa (vilket inte stämmer) och att det är fritt fram för byggherrarna att bygga mer energieffektivt (vilket inte fungerar på en konkurrensutsatt marknad där priset är helt styrande). De facto är det byggreglernas gränsvärden som sätter standarden på bostadsbyggandet i Sverige idag.

Stefan Attefall kallar själv byggreglerna för ”skammens nedre gräns”. Samtidigt vill han inte skärpa dem. Jag har svårt att se logiken i att eftersträva och försvara byggregler som han själv betecknar som ”skammens nedre gräns”! Är det sådana bostäder vi ska bygga för framtiden i Sverige? På gränsen till skamligt energikrävande?

Nu ska jag inte orda mer, lyssna istället på inslaget som är mycket väl värt sina åtta minuter: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5240807