Swedisolbloggen

Bild för mats
Mats Björs
Det känns väldigt glädjande att regeringen i budgetpropositionen för 2021 lanserar ett nytt stöd för att minska energibehovet i flerbostadshus. Det kommer att stärka Sveriges möjligheter att nå energi- och klimatmålen samtidigt som det kommer att...
Bild för mats
Mats Björs
Jag har den senaste tiden haft en brevväxling med Regeringskansliet och bostadsminister Per Bolund (MP) för att försöka utröna regeringens syn på kopplingen mellan energieffektivisering och klimatmålet. Tyvärr har jag inte blivit så mycket klokare...
Bild för mats
Mats Björs
Den 3 september höll Boverket ett seminarium om det förslag om ändrade energihushållningsregler i Boverkets byggregler som nu är ute på remiss. De viktigaste förändringarna som föreslås är att primärenergifaktorer ändras till viktningsfaktorer för...
Bild för mats
Mats Björs
Just nu arbetar Energimyndigheten och Boverket med en renoveringsstrategi i syfte att minska energianvändningen i det befintliga byggnadsbeståndet. Förslaget till strategi ska utgå från de uppdaterade EU-direktiven om byggnaders energiprestanda...
Bild för mats
Mats Björs
Sedan förra sommaren har intresset för ett stärkt brandskydd ökat rejält i Sverige. Detta efter flera internationella exempel på bränder i höga byggnader där brandspridning skett mycket snabbt längs fasaden. I vissa fall har den bakomliggande...
Bild för mats
Mats Björs
Sedan riksdagen kom överens om att vi ska ha ett helt förnybart energisystem till 2040 har många satt högsta fart mot målet. Bara under de kommande fyra åren beräknas 35 miljarder kronor investeras i ny vindkraft och fram till 2040 över 200...
Bild för mats
Mats Björs
I regeringens regleringsbrev till Boverket för 2018 gav man myndigheten i uppdrag att ”beräkna kostnadsoptimala nivåer enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda”. Det betyder att Boverket ska räkna på hur höga energikrav på byggnader som...
Bild för mats
Mats Björs
I förra veckan publicerade VVS Forum ett intressant reportage om slarv, fusk och omöjliga uppdrag i byggbranschen när det gäller teknisk isolering. Som bekant leder det här till stora energiförluster helt i onödan. Det blir snabbt stora mängder...
Bild för mats
Mats Björs
I uppdateringen av energieffektiviseringsdirektivet (EED) röstade EU-parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi förra veckan för ett bindande 40 procents energieffektivitetsmål till 2030 – med bara en rösts marginal . Det var en...
Bild för mats
Mats Björs
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det mellan 2007 och 2016 omkommit i genomsnitt 110 personer per år på grund av brand. Globalt dör cirka 300 000 människor per år av brand, vilket är fler dödsfall än i krig. Kostnaderna...

Sidor