Swedisolbloggen

Bild för mats
Mats Björs
Sedan förra sommaren har intresset för ett stärkt brandskydd ökat rejält i Sverige. Detta efter flera internationella exempel på bränder i höga byggnader där brandspridning skett mycket snabbt längs fasaden. I vissa fall har den bakomliggande...
Bild för mats
Mats Björs
Sedan riksdagen kom överens om att vi ska ha ett helt förnybart energisystem till 2040 har många satt högsta fart mot målet. Bara under de kommande fyra åren beräknas 35 miljarder kronor investeras i ny vindkraft och fram till 2040 över 200...
Bild för mats
Mats Björs
I regeringens regleringsbrev till Boverket för 2018 gav man myndigheten i uppdrag att ”beräkna kostnadsoptimala nivåer enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda”. Det betyder att Boverket ska räkna på hur höga energikrav på byggnader som...
Bild för mats
Mats Björs
I förra veckan publicerade VVS Forum ett intressant reportage om slarv, fusk och omöjliga uppdrag i byggbranschen när det gäller teknisk isolering. Som bekant leder det här till stora energiförluster helt i onödan. Det blir snabbt stora mängder...
Bild för mats
Mats Björs
I uppdateringen av energieffektiviseringsdirektivet (EED) röstade EU-parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi förra veckan för ett bindande 40 procents energieffektivitetsmål till 2030 – med bara en rösts marginal . Det var en...
Bild för mats
Mats Björs
Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har det mellan 2007 och 2016 omkommit i genomsnitt 110 personer per år på grund av brand. Globalt dör cirka 300 000 människor per år av brand, vilket är fler dödsfall än i krig. Kostnaderna...
Bild för mats
Mats Björs
Vi har hört det många gånger under våren ”Boverket måste anpassa byggreglerna till EU:s direktiv”. Det handlar om utformningen av våra byggregler och de sedan länge emotsedda nära-nollenergireglerna. Vi är många som väntat med stor spänning på hur...
Bild för mats
Mats Björs
Världen anstränger sig för att hitta vägar mot klimatneutralitet och låg energianvändning. I Paris slöts ett historiskt avtal och nu är det upp till alla länder som skrev under att koka ner överenskommelsen till konkreta åtgärder som leder mot...
Bild för mats
Mats Björs
Swedisols vision är att svenska byggnader ska vara hållbara. Men vad menar vi egentligen med det? Utgångspunkten måste vara att vi bygger för människor och mänskliga behov vilket innebär mer livskvalitet till mindre resursintensiva investeringar. I...
Bild för mats
Mats Björs
Vi har en akut bostadskris. Inte minst har det märkts här i Almedalen där frågor om miljö och byggande tar allt större plats. Utmaningarna är många och svåra då vi behöver bygga 700 000 nya hållbara bostäder och 80 procent av behovet finns i...

Sidor