Bra satsningar på energieffektivisering i budgeten

Conny Pettersson

I budgetpropositionen som har presenteras kommer stora satsningar på energieffektivitet i nybyggda hyresrätter, miljonprogrammet och skolor.

Regeringen inför ett stöd på 2,2 miljarder under 2016 för nybyggnation av hyresrätter i kommuner med bostadsbrist. Stödet kommer att vara särskilt högt för bostadsytor upp till 35 kvadratmeter och innefattar krav på energieffektivitet och rimliga hyror. Stödet beräknas kunna ges till fler än 15 000 lägenheter per år.

  Nu skickas viktiga signaler ut på marknaden som visar att man vill jobba mot flera mål parallellt. Det är ingen motsättning i att bekämpa bostadsbristen och samtidigt bygga energieffektivt.

Regeringen satsar också 1 miljard kronor per år på miljonprogrammet fram till 2019. Fokus ligger på upprustning, energieffektivisering och förbättrad utemiljö. Regeringen avsätter även 830 miljoner för renovering av skollokaler och upprustning av utemiljöer.

För oss som arbetar med för en effektivare energianvändning, säkrare byggnader och bättre inomhusmiljö är det därför mycket positivt att man vill satsa både på miljonprogrammet och på att göra skolorna till föredömen genom att göra dem klimatsmarta och energieffektiva.

Satsningarna finansieras delvis med en reducering av ROT avdraget. Avdraget har skapat många nya arbetstillfällen och det är därför olyckligt att avdragets storlek förändras.

Det hade däremot varit befogat att se över vilka åtgärder som ska omfattas av avdraget så att till exempel inriktning varit mer för energieffektiviserande åtgärder där också samhällsnyttan blir mer påtaglig.