Energieffektivisering är avgörande för omställningen till förnybart

Mats Björs

Världen anstränger sig för att hitta vägar mot klimatneutralitet och låg energianvändning. I Paris slöts ett historiskt avtal och nu är det upp till alla länder som skrev under att koka ner överenskommelsen till konkreta åtgärder som leder mot radikalt minskade koldioxidutsläpp. För att minska utsläppen av koldioxid måste vi minska energianvändningen kraftigt.

Den parlamentariska energikommissionen enades i december om målet att Sverige till år 2030 ska ha minskat energianvändningen med 50 procent jämfört med 2005. Det gör det viktigare än någonsin att öka takten i energieffektivisering av det befintliga bostadsbeståndet utan att tumma på kvalitet när det gäller materialval eller god innemiljö.

Men hur häftigt är det att energieffektivisera? En del verkar tycka att man kan slösa med energi så länge en allt större andel av energin är förnybar. Men så är inte fallet. I dagsläget täcker inte den förnybara energin samhällets stora energibehov, vilket kräver användning av fossila energikällor. För att bli av med den fossila energin måste vi alltså minska själva energibehovet, och då måste det bli en dygd att minska energianvändningen. Det gäller privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter.

Boverket kom nyligen med ett förslag till nya byggregler, med anledning av EU:s krav på att alla nya byggnader från och med januari 2021 ska vara nära nollenergibyggnader, så kallade NNE-byggnader. Enligt plan- och byggförordningen var det viktigt med mycket hög energiprestanda uttryckt som primärenergital, god elhushållning och ett bra klimatskal.

Efter att ha fått ca 140 remissvar kommer nu Boverket ut med en ny remissrunda för reglerna från 2017. Denna runda ska vara klar redan i maj! Beträffande reglerna från 2021 ska samtal föras i grupp och vara klara så snart som till den 1 juni!

Med tanke på de tunga betänkanden som Miljömålsberedningen och Energikommissionen kommit med rätt nyligen, vilka på flera punkter går stick i stäv med Boverket, kan jag tänka mig att den nya remissrundan är resultatet av att en och annan politiker har varit kloka nog att ta till sig av de kraftiga reaktionerna och haft synpunkter på Boverkets förslag till nya byggregler.

Om vi ska lyckas halvera energianvändningen måste Sveriges regering, riksdag och ansvariga myndigheter styra med fast hand och ställa krav på låg energianvändning i byggnader. Först och främst måste kraven ställas på energieffektiva klimatskal med låga värmegenomgångstal. När denna strategi är på plats behöver vi dessutom odla en kultur där man ser energieffektivisering som avgörande för hela omställningen till ett förnybart energisystem.