Nu måste rörslöseriet och dess hälsorisker stoppas!

Conny Pettersson

Ibland är det skönt att få säga ”Vad var det vi sa!”. Det kan vi nu. Energimyndigheten har genomfört en undersökning som bekräftar en tidigare undersökning Swedisol har genomfört: Genom att isolera rören rätt i en byggnad kan man minska energiförlusterna med 85 procent. Ett flerfamiljshus med fyra trapphus kan på så sätt sänka sin energikostnad med 63 000 kronor om året.

Det här undersökte vi redan för ett par år sedan och kunde konstatera att rörisoleringen i Sverige många gånger är usel. Och det handlar inte bara om energislöseri och dålig ekonomi. I värsta fall kan dålig rörisolering sprida sjukdomen legionella, genom att dåligt isolerade varmvattenrör värmer upp kallvattnet i närliggande rör. Samtidigt sjunker temperaturen på varmvattnet. Då kan du få en situation där legionellan trivs i både varm- och kallvattnet.

Vi tog bilder med värmekamera som avslöjar att den bristande isoleringen kan vara rent hälsofarlig. Det är helt enkelt oacceptabelt.

Ett problem vi tidigare har hävdat är att Boverkets byggregler för isolering av rör är alldeles för otydliga. Nu måste vi få tydliga och skarpa byggregler från Boverket. Rörslöseriet och de hälsorisker som följer måste helt enkelt stoppas!

Läs gärna broschyren ”Kan man se det som inte syns?”. Där finns ännu fler bilder och exempel. Du kan ladda ned eller beställa den på www.swedisol.se.