Principen ”energieffektivisering först” måste segra

Mats Björs

I uppdateringen av energieffektiviseringsdirektivet (EED) röstade EU-parlamentets utskott för industrifrågor, forskning och energi förra veckan för ett bindande 40 procents energieffektivitetsmål till 2030 – med bara en rösts marginal. Det var en stark signal inför gårdagens trialogförhandlingar om direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD) med ministerrådet och kommissionen.

Kommissionen har haft en princip om ”energieffektivisering först” vilket innebär att energibehovet bör minskas så långt som möjligt innan de återstående energibehoven levereras av förnybara energikällor. Denna princip är nödvändig om vi ska klara våra åtaganden för ett hållbart samhälle.

Ministerrådet har tyvärr mer och mer tummat på denna princip med hänvisning till att medlemsländerna själva ska få avgöra i vilken ordning man utför åtgärderna. Tyvärr tycker många medlemsländer att de räcker om man kan leverera mer förnybar energi.

Förra veckan skrev Energieffektiviseringsföretagens vd Lotta Bångens och jag tillsammans en debattartikel i Svenska Dagbladet om hur viktig energieffektiviseringen är för vår omställning till ett förnybart energisystem. Där utvecklar vi tankarna om hur viktigt det är att principen ”energieffektivisering först” går segrande ur den här kampen i EU.

För vi måste ställa om energisystemet och sikta på ett fullständigt förnybart energisystem. Om vi ska lyckas med det behöver vi både en ökad mängd förnybar energi och långsiktiga renoveringsstrategier med milstolpar och mätbara indikatorer. Första steget mot att ställa om till ett fullständigt förnybart energisystem är att minska energiåtgången. Därför var det så viktigt att parlamentets utskott röstade för en mer offensiv position i uppdateringen av EED.

Dessvärre verkar trialogmötet om EPBD ha strandat utan överenskommelse om energieffektivitetsmål. I parlamentet är man öppen för kompromisser men ministerrådet håller fast vid sitt ställningstagande. Sannolikt går förslaget nu ett tredje varv via utskottet och nytt trialogmöte.

Nästa steg är att nya mandat ska förberedas den 14 december efter ett tekniskt möte nu på fredag den 8 december.

Nu är det viktigt att energiminister Ibrahim Baylan är tydlig gentemot sina europeiska ministerkollegor att det är avgörande att leva upp till principen ”energieffektivisering först”.

Mats Björs

Vd Swedisol