Regeringen och EU kan skapa en grön våg till våren

Mats Björs

Det känns väldigt glädjande att regeringen i budgetpropositionen för 2021 lanserar ett nytt stöd för att minska energibehovet i flerbostadshus. Det kommer att stärka Sveriges möjligheter att nå energi- och klimatmålen samtidigt som det kommer att säkra en god folkhälsa genom kraftigt förbättrade innemiljöer.

Regeringen har budgeterat hela 4,3 miljarder kronor fram till och med 2023 till stöd för renovering och energieffektivisering av flerbostadshus, och om satsningen faller väl ut vill man dessutom förlänga stödet. Det känns positivt att stödet är så pass ambitiöst och generöst, eftersom det förhoppningsvis kan leda till en grön våg av energirenoveringar framöver.

Hur regeringen väljer att formulera kraven för att få stödet blir nu avgörande för hur framgångsrikt det blir. En halvering av byggnadens energianvändning och ett stöd om femtio procent av investeringskostnaden borde reta aptiten på fastighetsägarna. Om vi på riktigt får igång en våg av energirenoveringar så kan vi metodutveckla och effektivisera såväl arbetsmetoder som genomförande.

Utöver regeringens satsning på flerbostadshus behöver vi också åtgärda småhus och lokaler. Småhusens sammanlagda area utgör 45 procent av den uppvärmda arean i Sverige. Lokaler står för 26 procent och flerbostadshusen står för 29 procent.

Här kan de EU-medel som är på gång från Next Generation EU komma väl till användning. Sveriges andel av EU-medlen är 3,7 miljarder euro, och enligt EU-kommissionen – som förordar en dubblerad renoveringstakt – ska cirka 13 miljarder kronor användas till klimatsatsningar. Därför borde minst 7 miljarder av dessa medel användas som stöd för energirenoveringar, vilket möjliggör en breddning av mottagare för stödet så att det också innefattar småhus och lokaler.

Samtidigt behöver vi återstarta ekonomin efter coronapandemin. Genom att samordna renoveringsbehovet av det befintliga byggnadsbeståndet med energieffektivisering av bostäder och lokaler, så kan regeringen skapa stora mängder av nya, gröna jobb.

På så sätt minskar vi energianvändningen och ökar livskvaliteten för miljontals svenskar i form av förbättrade offentliga miljöer och innemiljöer – för ett bättre, mer energieffektivt och hållbart Sverige.

Mats Björs

Vd Swedisol