Ska det ges investeringsstöd för att bygga hyresrätter och studentlägenheter?

Conny Pettersson

Aktörerna på byggmarknaden ger olika svar på frågan trots att vi har en mycket stor brist på mindre hyresrätter. Bostadsbristen är något som drabbar framförallt de som för första gången ska skaffa sig en egen lägenhet och inte har råd eller vill köpa en bostadsrätt. Denna situation finns i det övervägande antalet av landets kommuner men framförallt i storstadsområdena.

Vilka är då skälen till att man från vissa håll inte vill ha ett investeringsstöd?
En nackdel med investeringsstöd är att det riskerar att ges till byggande som skulle ha skett även utan stöd, och att det kan skapa temporära toppar i efterfrågan på marknaden.

På en väl fungerande marknad skulle subventioner inte behövas. Men vi ser i dag hur bostadsbristen ökar och hämmar tillväxt och utveckling. Människor kan inte flytta dit arbeten och utbildningsmöjligheter finns och stora grupper kommer inte in på bostadsmarknaden.

Vi ser mycket positivt på att det nu lagda förslaget till investeringsstöd kopplas till andra viktiga faktorer för samhället som jobbskapande och klimatfrågan.

Stödet förutsätter ett långsiktigt hållbart byggande där energiprestanda ligger i linje med kommande krav för nära-nollenergibyggnader. På så sätt kan investeringsstödet både ge fler bostäder och bidra till utvecklingen av ett mer hållbart byggande. 

Stödet förutsätter även en medverkan till utbildning av nya yrkesarbetare inom byggsektorn.

Vi ser positivt på det investeringsstöd som föreslås och menar att det är ett aktivt politiskt ansvarstagande som vi ser. Det hjälper marknaden och skickar ut viktiga signaler om våra viktiga samhällsfrågor.

Vi vill också understryka behovet av att parallellt arbeta fram en politik som ger oss en långsiktig bostadsförsörjning på marknadsmässiga grunder.