Sveriges plan för energieffektivisering underkänns i ny analys

Conny Pettersson

Sveriges plan för effektivisering av energianvändningen under 2014-2020 får underkänt i en ny analys. Enligt europeiska organisationen The Coalition for Energy Savings är planen ofullständig och det är tveksamt om åtgärdsförslag uppfyller EU:s kriterier.

Häromveckan hade Sverige en ny chans att visa att man vill ta effektiviseringen på allvar, då alla EU:s medlemsländer lämnade in sina nationella handlingsplaner för hur ett av målen till 2020 ska nås.

Alla EU:s medlemsländer ska visa hur en effektivisering på 1,5 procent per år ska kunna åstadkommas under 2014-2020, som en del i genomförandet av EU:s Energieffektiviseringsdirektiv. Tretton länder, där ibland Sverige Finland, Tyskland och elva central- och östeuropeiska medlemsländer, får underkänt för sina planer.Rapporten anses vara ofullständig och det är tveksamt om Sveriges åtgärdsförslag uppfyller EU:s kriterier. Det finns mycket stora möjligheter till effektivisering i Sverige, inte minst i bebyggelsen, vilket borde avspeglas i planen. En effektivare energianvändning bidrar både till minskad klimatpåverkan och till ökad tillväxt och bättre konkurrenskraft.

Av totalt sex poäng i tre olika kategorier får Sveriges rapport två poäng. Danmarks rapport får full poäng i samtliga kategorier, dvs totalt sex poäng, medan Irland och Kroatien får 5 poäng. 

Enligt artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet ska alla medlemsländer i EU genomföra årliga energieffektiviseringsåtgärder under perioden 2014–2020 motsvarande 1,5 procent av den årliga volymen såld energi till slutanvändare. Den 30 april ska medlemsländerna lämna in sina nationella handlingsplaner för energieffektivisering, där genomförandet av artikel 7 är en bärande del.  

Läs analysen av The Coalition for Energy Savings här. 

Läs Sveriges och övriga medlemsländers rapporter om genomförande av artikel 7.