Vilket är störst, 26 eller 65?

Conny Pettersson

Sveriges Television verkar ha svårt att skilja på begrepp och siffror. I förra veckan redovisade Rapport(link is external) en undersökning från Sifo, beställd av Sveriges Basindustrier, om kärnkraftens betydelse för jobben och klimatet. Helt okritiskt förmedlades budskapet att svenska folket anser att kärnkraften är den viktigaste energikällan för jobben och klimatet.

26 procent anser kärnkraften vara viktigast, rapporterar SVT. Tvåa var enligt undersökningen vindkraft med 21 procent, trea vattenkraft med 18 procent, fyra solenergi med 14 procent, därefter biobränslen med tolv procent och…

Men vänta nu ett ögonblick. Alla dessa efterföljande energikällor brukar vi faktiskt med ett ord benämna förnybar energi. Det är rimligen inte intressant att se på varje enskild variant av de förnybara energikällorna vid en sådan här jämförelse.

Den mest relevanta redovisningen av undersökningen måste med andra ord vara att svenska folket anser att den överlägset viktigaste energikällan för jobb och klimat är förnybar energi: 65 procent är av den uppfattningen. Kärnkraften kommer långt efter med sina 26 procent…

Så kan det gå när media helt okritiskt sväljer betet från sluga lobbyister.

Själv anser jag med bestämdhet att energieffektivisering är den i särklass viktigaste ”energikällan” för både jobb och klimat! Undrar hur många procent som hade rankat detta enkla medel som viktigast om de fått chansen att välja det alternativet?