Swedisolbloggen

Bild för mats
Mats Björs
Vi har hört det många gånger under våren ”Boverket måste anpassa byggreglerna till EU:s direktiv”. Det handlar om utformningen av våra byggregler och de sedan länge emotsedda nära-nollenergireglerna. Vi är många som väntat med stor spänning på hur...
Bild för mats
Mats Björs
Världen anstränger sig för att hitta vägar mot klimatneutralitet och låg energianvändning. I Paris slöts ett historiskt avtal och nu är det upp till alla länder som skrev under att koka ner överenskommelsen till konkreta åtgärder som leder mot...
Bild för mats
Mats Björs
Swedisols vision är att svenska byggnader ska vara hållbara. Men vad menar vi egentligen med det? Utgångspunkten måste vara att vi bygger för människor och mänskliga behov vilket innebär mer livskvalitet till mindre resursintensiva investeringar. I...
Bild för mats
Mats Björs
Vi har en akut bostadskris. Inte minst har det märkts här i Almedalen där frågor om miljö och byggande tar allt större plats. Utmaningarna är många och svåra då vi behöver bygga 700 000 nya hållbara bostäder och 80 procent av behovet finns i...
Bild för mats
Mats Björs
Jag växte upp på Norrmalm i Sundsvall. Den del av Sundsvall som fanns kvar efter branden på midsommarafton 1888. Staden var i ruiner inom 9 timmar och 9 000 människor blev hemlösa. Samma dag brann även Umeå. Branden fick stora konsekvenser för...
Bild för mats
Mats Björs
Tillbaka till materialindustrin igen efter att ha jobbat med beställar- och installatörsfrågor i några år. Det är onekligen stor skillnad på olika delar av samhällsbyggnadssektorn. Entreprenörer och installatörer ser några projekt framåt,...
Bild för mats
Mats Björs
Tillbaka till materialindustrin igen efter att ha jobbat med beställar- och installatörsfrågor i några år. Det är onekligen stor skillnad på olika delar av samhällsbyggnadssektorn. Entreprenörer och installatörer ser några projekt framåt,...
Bild för conny
Conny Pettersson
Efter fem år kommer jag nu att lämna Swedisol och avslutar därmed också min yrkesverksamma karriär. Tiden i Swedisol har inneburit en möjlighet att påverka hur våra medlemsföretags produkter och kunskap kan medverka till ett hållbart byggande. Det...
Bild för conny
Conny Pettersson
Aktörerna på byggmarknaden ger olika svar på frågan trots att vi har en mycket stor brist på mindre hyresrätter. Bostadsbristen är något som drabbar framförallt de som för första gången ska skaffa sig en egen lägenhet och inte har råd eller vill...
Bild för conny
Conny Pettersson
I budgetpropositionen som har presenteras kommer stora satsningar på energieffektivitet i nybyggda hyresrätter, miljonprogrammet och skolor. Regeringen inför ett stöd på 2,2 miljarder under 2016 för nybyggnation av hyresrätter i kommuner med...

Sidor