Swedisolbloggen

Bild för conny
Conny Pettersson
Boverket lämnade i förra veckan sitt ”Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader”. Förslaget är ett steg i rätt riktning, men Boverket vill fortsätta mäta energiprestanda genom köpt energi. Om man istället använder systemgräns...
Bild för conny
Conny Pettersson
Vad anser Sveriges ambitiösa kommuner om det förslag som har lämnats till nya och skärpta energikrav och hur kommer de att driva utveckling framåt mot mindre klimatpåverkan och minskad energianvändning för uppvärmning av byggnader. Den skärpning av...
Bild för conny
Conny Pettersson
Sveriges plan för effektivisering av energianvändningen under 2014-2020 får underkänt i en ny analys. Enligt europeiska organisationen The Coalition for Energy Savings är planen ofullständig och det är tveksamt om åtgärdsförslag uppfyller EU:s...
Bild för conny
Conny Pettersson
Det är med förvåning som man tar del av bostadsminister Stefan Attefalls uttalande och inställning till energieffektivisering och långsiktigt hållbart byggande. (Länk till artikel i VVS Forum http://www.vvsforum.se/?use=publisher&id=8689&...
Bild för conny
Conny Pettersson
Byggkravsutredningen vill hindra kommuner att ställa högre energikrav än de som anges i Boverkets byggregler. I stället för att motarbeta kommuner som vill ta ansvar för ett långsiktigt hållbart byggande, bör man anpassa regelverket till de...
Bild för conny
Conny Pettersson
Byggkravsutredningen vill stoppa kommunernas självbestämmanderätt och därmed också deras möjlighet att verka för ett långsiktigt hållbart och energieffektivt byggande. Swedisol är mycket kritisk till förslaget och menar att det inte leder till...
Bild för conny
Conny Pettersson
Den liberala gröna tankesmedjan Fores lanserar på debattsajten Newsmill tanken på en fastighetsavgift som tar hänsyn till byggnadens energiprestanda. Swedisol ställer sig helt bakom förslaget. Det ligger i linje med de åtgärder vi tidigare har...
Bild för conny
Conny Pettersson
Sveriges Radios samhällsmagasin Studio Ett sände den 22/8, ett mycket intressant och får jag väl säga, efterlängtat inslag om behovet av skärpta byggregler. ”Energisnåla hus borde vara fler” lyder rubriken, något en hel byggindustri skriver under på...
Bild för conny
Conny Pettersson
Under den gångna veckan fram till Almedalsveckans start har jag bloggat om vårt sjupunktprogram för bebyggelsen. Jag har belyst en punkt varje dag. Igår var jag framme vid sista punkten, om nödvändigheten av att renovera miljonprogrammet. De här...
Bild för conny
Conny Pettersson
Sista punkten i vårt sjupunktsprogram för bebyggelsen tar upp det stora behovet att renovera miljonprogrammet till energieffektiva byggnader. Dessa byggnader är renoveringsmogna nu, varför detta är en stor möjlighet vi måste ta tillvara! Swedisol...

Sidor