Swedisolbloggen

Bild för conny
Conny Pettersson
Det räcker inte att sätta upp mål och införa nya krav. Dessa måste kommuniceras på ett tydligt sätt till rätt personer. Därför har vi med kommunikation i vårt sjupunktsprogram för bebyggelsen. Swedisol har tagit fram ett så kallat position paper...
Bild för conny
Conny Pettersson
Riksdagen biföll i maj regeringens proposition om nya energideklarationer. Nu skärps kraven på hur dessa ska genomföras, vilket vi tycker är bra. Vi har länge krävt förändringar i den här riktningen, och dessa krav belyser jag i dagens inlägg från...
Bild för conny
Conny Pettersson
I det fjärde inlägget från vårt sjupunktsprogram för bebyggelsen tar jag upp behovet av ekonomiska styrmedel. Swedisol har tagit fram ett så kallat position paper. Det har rubriken ”Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen i bebyggelsen” och...
Bild för conny
Conny Pettersson
Så var det dags för det tredje inlägget här på bloggen från vårt sjupunktsprogram för bebyggelsen. Swedisol har tagit fram ett så kallat position paper. Det har rubriken ”Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen i bebyggelsen” och sammanfattar...
Bild för conny
Conny Pettersson
Swedisol har tagit fram ett så kallat position paper. Det har rubriken ”Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen i bebyggelsen” och sammanfattar våra ståndpunkter och vad vi anser måste göras. Åtgärderna som krävs har vi samlat i ett...
Bild för conny
Conny Pettersson
Den 14 juni kom EU överens om innehållet i det kommande direktivet om energieffektivisering. Det blev en kompromiss. Kravet på att tre procent av alla offentliga byggnader ska renoveras varje år försvagades till att endast gälla statliga byggnader,...
Bild för conny
Conny Pettersson
Maud Olofsson uppmanar i Aftonbladet den 27 januar i svenska folket att isolera sina hus bättre. Vi applåderar såklart hennes insikt och uppmaning. Men det är lätt att stjälpa över ansvaret på den enskilde, utan att ta sitt politiska ansvar...
Bild för conny
Conny Pettersson
I EU har man målet och visionen klar för sig. Alla nya byggnader ska vara nära noll-energi-byggnader senast 2021. Nu läser jag i Byggindustrin att de två viktigaste svenska myndigheterna, Energimyndigheten och Boverket, inte ställer upp på detta EU-...
Bild för conny
Conny Pettersson
Jag har hamnat i en debatt om marginalel med Veidekkes teknik- och miljöchef Johnny Kellner, både via Swedisolbloggen och tidningen VVS-forum. I Kellners senaste replik lyckas han med konststycket att vända våra argument mot oss. Eller rättare sagt...
Bild för conny
Conny Pettersson
Europaparlamentet röstade den 19 maj igenom en ny lag om energisnåla hus. Från och med slutet av 2020 måste alla nya hus vara ”nästan nollenergibyggnader” och till stor del nyttja förnybar energi. Det är nu upp till varje medlemsland att själv vidta...

Sidor