Ett lågenergihus till fabrik

Kan lågenergihus vara något för industrin? Absolut. Företaget Hedbergs Tak i Avesta byggde under 2009 Sveriges energisnålaste industrilokal – ett 600 kvadratmeter stort lågenergihus. Det behöver inte mer än 18 000 kWh el för uppvärmningen, motsvarande en villa på 100 kvadratmeter. Ett gott exempel på energieffektivt, hållbart byggande utifrån industrins behov och förutsättningar.

Med enkla medel har Hedbergs Tak visat att det går att halvera energianvändningen jämfört med nyproducerade industrilokaler byggda enligt dagens byggnormer.
Hedbergs Tak ville bygga för framtiden och med modern teknik hitta lösningar som skulle göra lokalen energisnål, snygg och funktionell.  Genom att isolera med tjock isolering i väggarna och tak har de lyckats minska energiåtgången för uppvärmning rejält. Utöver detta används endast två energisnåla luftvärmepumpar som värmekälla.

─    Med facit i hand kan vi verkligen säga att vi har lyckats. Under ett år förbrukade vi ungefär 18 000 kWh för att värma upp vår 600 kvadratmeter stora industrilokal. Det kan jämföras med energiförbrukningen för en villa på 100 kvadratmeter. Den förbrukar samma mängd energi under ett år, säger Lars Hedberg, delägare i Hedbergs Tak.
Tekniken för att kunna halvera energiförbrukningen är enkel och resultatet och kunskapen är avgörande för framtida krav både i Sverige och inom EU.

─    Med ett tydligt mål att bygga energiklokt och med rätt val av byggmaterial och kunskap om hur man bygger för låg energiförbrukning, är det inte några problem att halvera den förbrukning som byggnormerna anger i dag för industrilokaler, säger Anders Olsson, Swedisol.
Den halverade energiförbrukningen har väckt uppmärksamhet och intresset för industrilokalens energisparande egenskaper är stort från Sveriges kommuner.

– Många har som mål att bygga alltmer energisnålt och miljöklokt när det gäller kommunala byggnader. När resultaten nu visar på så stor skillnad ser det ut som att kommunerna runt om i landet kommer att driva detta ytterligare och därmed få företag och industrier att följa efter. Detta är ett gott exempel på att det går att bygga energisnålt, säger Lars Hedberg.

Fakta om bygget:
Jämfört med en industrilokal byggd enligt dagens normer kostar det cirka 2 – 5 % mer att halvera energiförbrukningen. För Hedbergs Tak har den extra investeringen blivit cirka 100 000 kronor.

• Ekonomiskt få man tillbaka investeringen på ett par år – räknat på lägre energikostnader.
• Isoleringstjockleken i ytterväggarna är 350 cm jämfört med 200 cm i en nybyggd industrilokal byggd utifrån byggnormen.
• Tätheten i byggnaden och en kontrollerad ventilation är avgörande för att få ner energiförbrukningen.
• Isoleringen i betongplattan är 300 mm fördelad på 3 skikt.
• Väggarna är isolerade 350 mm i 4 skikt.
• Taket är isolerat 370 mm i 4 skikt.
• Fastighetens fönster har ett U-värde på 0,9 W/m² ºC.
• Ventilationen återvinns upp till 84 procent.
• Energiförbrukning är 17 000 kWh per år.

Byggnadsår: 2009
Antal lägenheter: Industrilokal 
Atemp area i m2: 600 m2
Antal våningar: 1
Uppvärmning: El
Ventilationssystem: FTX
Byggnadsdelars U-värde
Golv/Grund: 300 mm
Yttervägg: 350 mm
Tak: 370 mm
Fönster: 0,9 W/m² ºC.
Beräknad: 17 000 kWh per år.

Fastighetsägare: Hedbergs Tak, Avesta