Ett passivhus för aktiva barn

I april började de första barnen på nybyggda Morö Backe förskola i Skellefteå. Förskolan är byggd med passivhusteknik och energin från barnens lek kommer att utgöra en stor del av uppvärmningen. Swedisols medlemsföretag har levererat allt material till väggisolering och tätskikt.

Bygget av Morö Backe förskola ingår i Skellefteå kommuns övergripande mål med att förbättra energieffektiviteten och därigenom både skona miljön och spara pengar. Förskolan har stomme och fasad av trä och är den första lågenergibyggnaden som byggs av kommunen. Fler är planerade.

Stora besparingar

Rolf Andersson är kommunens projektledare för bygget. Han berättar om målet med energieffektiviteten för förskolan.

”Vi kommer att kunna spara hela 75 procent av energianvändningen jämfört med vad en icke-lågenergiförskola får förbruka enligt BBR:s krav, säger han.”

Så även om förskolan blir ungefär tio procent dyrare än om man hade byggt på traditionellt sätt så kommer det att betala sig. Målet är en årlig användning på 58 kWh/m2, men med den unika konstruktionen av Morö Backe förskola kan byggnaden komma att ligga ännu lägre än så.

Unik isolerkombination

Nytt och unikt i detta bygge är att man använder produkter med mycket god isolerförmåga både som fasadisolering och inne i väggen. Med den här konstruktionen blir byggnaden extremt välisolerad och man kommer ner till ett U-värde på 0,080 W/m2ºC, vilket är ungefär hälften av U-värdet för en normal vägg.

Konstruktionen består av isolering i tre skikt och väggen är totalt är 420 mm tjock.

Lufttätt och fuktsäkert

Till det inre tätskiktet används en ångbroms som genom sin konstruktion effektivt förhindrar att fukt samlas i väggen. För byggföretaget Hellströms, som står för byggandet av förskolan, var arbete med denna produkt nytt. Före start fick de inblandade en introduktion av leverantören i hur man använder produkterna för att bygga lufttätt och fuktsäkert.

För att undvika att få in fukt i väggarna under byggnationen har hela bygget av förskolan skett under tak och allt byggmaterial har förvarats torrt.

Lyckad provtryckning

Tätheten är oerhört viktig när man bygger energisnåla hus. För att kontrollera tätheten har byggnaden provtryckts och det med mycket gott resultat. Ronnie Berggren, arbetsplatschef på Hellströms, berättar att man uppmätte värdet 0,05 l/s m2 vilket är långt under gränsvärdet på 0,3 l/s m2 .

”Den sista provtryckningen är nu avklarad och resultatet är över förväntan. Vi har tydligen byggt ett av de tätaste husen i Sverige, säger han.”