Livsstilsboende med lågenergifokus

I utkanten av Västerås ligger Bjärby Park, på en av Sveriges mest centralt belägna golfbanor, där NCC just nu bygger 27 exklusiva villor och parhus. Förutom vackra omgivningar och modern arkitektur får de boende även njuta av låga driftskostnader eftersom husen är byggda som lågenergihus.

Miljöprofil

Husen har ritats av Sweco och hela projektet har utgått från ett hållbarhetstänkande. Materialen är valda med omsorg och är i möjligaste mån miljövänliga. För att minimera energianvändningen för uppvärmning har man bl.a. installerat ett ventilationssystem med frånluftsvärmeåtervinning (FTX).

Man har också varit noga med att bygga tätt för att hålla energikonsumtionen nere. Man har ställt upp krav på maximalt 0,4 l/m2s flöde vid provtryckning av fastigheterna (50 Pa).
Samtliga 27 hus klarade det uppställda provtryckningskravet på 0,4 l/m2s vid 50 Pa övertryck utan att man behövde göra några efteråtgärder. Det bästa resultatet var nere på 0,24 l/m2s.

Tätade och isolerade med Isovers produkter

Vi har valt produkterna som gör det enkelt att bygga lufttätt och innehåller alla komponenter som behövs, från ångbroms till tejper och smarta genomföringar.
Eftersom husen har byggts med fabriksfärdiga väggsektioner har det varit lite annorlunda att arbeta med tätningen jämfört med när husen byggs på plats.
Kjell-Ove Jacobsson har varit platschef på bygget och berättar att man har fått hjälp för att klara de uppställda täthetskraven.

– Vi har fått bra hjälp under arbetets gång, både när det gäller produkter och kunskap om hur man bygger tätt. Eftersom detta var första gången vi byggde villor enligt lågenergistandard har de löpande kontakterna med vår leverantör varit mycket värdefulla. De har hållit kurser för oss i hur man bygger tätt på bästa sätt vilket har hjälpt oss uppnå mycket goda resultat, berättar han.

Bo Persson är distriktschef har instruerat snickarna hur produkterna ska användas.

– Det har varit en del frågor kring hur man ska få skarvarna mellan de prefabricerade sektionerna täta. Men med lite planering och efter ett par genomgångar så har allt flutit på bra, säger han.

Hål på rätt ställe

När de första boende flyttar in i höst kommer de att kunna njuta av en behaglig inomhusmiljö, mycket tack vare att tätskiktet är fritt från oplanerade hål. Och utomhus kommer de att kunna njuta av 18 välplanerade hål i marken.