Malten - Ett av Sveriges grönaste äldreboenden

I Silverdal i Sollentuna finns Sveriges kanske grönaste äldreboende. Malten är ett av Skanskas egenutvecklade, mörkgröna projekt med högt ställda miljökrav.

Äldreboendet har 54 lägenheter fördelade på 5000 kvadratmeter och tre våningar. SPP har köpt fastigheten och verksamheten drivs av Attendo.

Mineralullsisolering ger nollenergi

I Kv Malten används Skanskas egen miljömodell, Gröna kartan, som är ett led i arbetet med att bli klimatneutrala till år 2045 och halvera utsläppen till 2030. Siktet är inställt på den högsta nivån - mörkgrönt - som i princip innebär att man uppfyller kraven för en nollenergibyggnad samt att noll farliga kemikalier används och noll avfall går till deponi. 

Kv Malten är det första mörkgröna äldreboendet i Stockholmsområdet, och det tredje helt mörkgröna projektet i Stockholm. Fastighetens väggar, tak och rör isoleras med PAROC Stenull. Tack vare ett samarbete med lösullsentreprenören Sprutab kan materialspillet från väggisoleringen återanvändas i ny lösull i ett cirkulärt flöde helt utan deponi. 

Välj rätt från start

Enligt projektingenjör Saja Al-Mukdadi är projekteringen A och O för att kunna uppnå den mörkgröna nivån. ”Det gäller att välja rätt material från början, material som går att återanvända eller återvinna och som är hållbara och miljöcertifierade.”

Avfallshantering och materialspill är ett problem i byggbranschen. Även om mineralull framställs av natursten, sand och återvunnet glas, som det finns gott om, så är produktionen energikrävande. Vi behöver hushålla med byggmaterial och upphöra med deponering av skrymmande avfall.

Inom mineralullsindustrin är fokus stort på minimering av spill och återanvändning, både i den egna tillverkningsprocessen och vid byggnation. Stenull kan återvinnas gång på gång för att framställa ny stenull. 

Cirkularitet är A och O

Bertil Rosquist, Affärspartner Hållbarhet på Skanska menar att isoleringsmaterial tidigare varit svåra att återvinna. ”Vi är tacksamma för den här lösningen som Paroc tagit fram där vi kan återanvända spillmaterialet. Det är precis den typ av lösningar vi vill ha, där man tar tillbaka spillet och återanvänder det till en ny produkt, i det här fallet lösull. Närheten är också mycket positiv då återanvändningen görs lokalt utan extra transporter”. 

Projekt Malten kommer även certifieras enligt det amerikanska certifieringssystemet LEED. Guld-nivån kräver 60 till 79 poäng, kv Malten beräknas uppnå 70.

”Vår största utmaning är att skapa ett cirkulärt flöde där material kan återanvändas. Det gäller att bli ännu bättre när vi projekterar. Att tänka på ett materials livslängd och att designa för återbruk” sammanfattar Bertil Rosquist.