Mimer satsar på passivhus i kvarteret Bergsgrottan

Västerås stads bostadsbolag, Mimer, håller just på att färdigställa sina första egenbyggda passivhus. Entreprenör är Aros Bygg & Förvaltning i Västerås. Totalt rör det sig om 20 nya, miljödeklarerade bostäder varav 10 parhus och 10 radhus. Det nya kvarteret har döpts till Bergsgrottan och ligger på Pettersberg i centrala Västerås.

Nya lösningar

Husen är byggda med fokus på miljövänlighet och har en del ovanliga lösningar, bl.a. fasader klädda med s.k. Thermowood. Detta är trä som värmebehandlats så att det har fått stor motståndskraft mot fukt, röta och mögelangrepp. Fasaden är därför helt underhållsfri och behöver inte målas. Med åren får träet en vacker grå färg liknande sibirisk lärk.

Ventilationen har precis som andra passivhus en värmeväxlare som återvinner värmen i frånluften. Men istället för att komplettera med en elpatron för tilläggsuppvärmning, har man valt en miljövänligare variant. Dan Andersson, projektledare på Mimer berättar:

– Vi använder fjärrvärme för all uppvärmning, både av varmvatten och luften. Fjärrvärme är en av de mer miljövänliga energiformerna och därför har vi satsat på att använda den till så mycket som möjligt, säger Dan Andersson. Av samma anledning har vi också kopplat in varmvatten till disk- och tvättmaskinerna. På så sätt ser vi till att vattnet i möjligaste mån värms av fjärrvärme istället för elektricitet.

Inte svårare än att bygga traditionellt

Kvarteret Bergsgrottan är Mimers första passivhusprojekt och Dan Andersson tycker att omställningen till passivhusteknik har gått lätt.

– Vi gjorde ett grundligt förarbete och kollade hur andra hade gjort. Sen har vi fått mycket hjälp av leverantören som har visat hur produkterna ska användas, berättar han. I det stora hela har det inte varit något merarbete och arbetet har flutit på precis som vanligt.

Isovers premiumprodukter

Till husen på Bergsgrottan har man valt att använda produkter med mycket bra prestanda för tätning samt för värmeisolering.

– Just tätningen är det som är mest annorlunda jämfört med att bygga traditionellt. Vi har fått bra instruktioner om hur de ska användas. Resultaten är vi mycket nöjda med. Vid tryckprovningen har vi legat på mellan 0,15 och 0,17 l/m2s så vi har klarat de uppställda kraven på 0,30 l/m2s med råge, säger Dan Andersson.

Satsar vidare på passivhusteknik

Parhusen är klara för inflyttning i juni och radhusen i början av oktober. Erfarenheterna från Bergsgrottan tar man med sig till nästa passivhusprojekt som börjar redan i höst. Den här gången blir det på en betydligt större skala och kommer att resultera i flerfamiljshus med 160 lägenheter.