Norrskenets lågenergiförskola i Skellefteå

Piteåfirman Hellströms Bygg har byggt Skellefteå kommuns nya flaggskepp och PR-landmärke Norrskenets Lågenergiförskola. Även många av underentreprenörerna kommer också från Piteå. Rolf Andersson och Egon Lindgren från Skellefteå kommuns fastighetskontor tycker om att berätta om denna nya fina förskola. De för också den byggtekniska utvecklingen framåt i den nordliga landsändan, med många underfyndiga byggtips – som få personer tidigare hört talas om t o m i lågenergisammanhang. Man har också tagit fram ett professionellt bildspel och en fin kortfattad broschyr som beskriver de viktigaste delarna.

Vi kan tycka att passivhus och lågenergihus borde komma här uppifrån och spridas från oss i norr och söderut. Sanningen än nog snarare den att här uppe i vårt bistra klimat, så har vi byggt ganska rätt och riktigt i många år men nu skall vi bygga med ännu bättre isolering, extremt tätt så att det blir ordentligt energisnålt.

Den riktigt stora nyckeln för att erhålla extremt låg energianvändning är att – huset skall vara tätt. Mycket av produktionen fokuserade kring just den frågan. Täthetsprovningen visade på verifierade siffror på 0,05 l/s,m2. Skellefteå har också byggt en ännu tätare förskola på 0,02 l/s,m2

En intressant iakttagelse blev att:
När husen blir så pass täta, så upphör termiken. I mittendelen där det är högt i tak, så har man installerat s k luftomrörare (invändiga fläktar) som skall blåsa varm luft ned till golvet. Det visade sig att dessa fläktar behövs ej – Det är lika varmt uppe som nere.

Förskolan består av 4 avdelningar tre större rum i varje avdelning VAV-styrs. Egentligen så är inte installationstekniken speciellt märkvärdig, förutom att det är betydligt fler undermätare för energiuppföljning. Ventilationskanalerna har också fått tjockare isolering. Byggnaden värms med passiva värmekällor och värmepump från kökets kylrum som förvärmer varmvatten och värme samt spetsas med fjärrvärme. Huset har vanliga vattenburna radiatorer och konvektorer (ej golvvärme). Köksaggregatet har en korsströmsvärmeväxlare och övrig ventilation har roterande värmeväxlare och efter kl. 15.00 så styr man ventilationen enbart med CO2 (ej temperatur).

Byggnationerna startades: mars 2011 och slutbesiktades 13 mars 2012. Byggnaden är väldigt tät. Samtliga byggare och UE har utbildats i ny byggteknik. 14 st förbesiktningar och 2 st täthetsprovningar har genomförts. Väldigt noggrann bygg- och installationskontroll har tillämpats. Skellefteå är med i Trästad 2012 varvid byggnaden har uppförts i trä, med platta på mark – i betong. Under plattan är 400 mm cellplast isolering och eftersom betong krymper, så har alla rörgenomföringar tätats med radonkragar.

Källa:energinytt.se

Foto: Hellströms bygg