Passivhus Granbäck – framtidens energieffektiva hus

Passivhus Granbäck är Stockholms första passivhus. Tjockare väggar med extra mycket mineralull, fönster med låga u-värden, täthet och god ventilation är några faktorer som arkitekten för ett passivhus måste ta hänsyn till för ett hållbart byggande. Men det har inte begränsat möjligheterna att bygga ett snyggt hus för familjen Granbäck i Vallentuna, strax utanför Stockholm.

– När vi startade projekt Passivhus Granbäck tillsammans med familjen Granbäck var vårt primära syfte att testa nya tekniker och material för att möta marknadens krav på lägre energiförbrukning. Vi ville bygga ett hus som en familj vill bo och kan trivas i samtidigt som det skulle klara de krav som ställs på ett passivhus, säger Anders Olsson senior advisor på Paroc AB.

För att möta kraven på passivhus krävs det tjocka väggar med rätt isolering, ett helt tätt klimatskal – husets tak, väggar, golv – och en väl fungerande ventilation. Därutöver är läget viktigt. Varifrån blåser det, hur går solen, finns skyddande berg eller skog åt något håll, åt vilket håll vill man ha mest utsikt? Faktorer som man alltid vid husbygge funderar över, både för att få en bra boendekomfort och för att utnyttja tomten och dess fördelar på bästa sätt.

Andreas Granbäck och Linda Wester har nu bott i huset sedan januari 2008. De upplever att de har ett trivsamt hus med bra luft och inomhusklimat.

─ Det bästa är dock när el-räkningen kommer, berättar Andreas Granbäck. Huset är 199 kvadratmeter stort och förbrukar 15-16 kWh per kvadratmeter energi per år för uppvärmning.

Ett passivhus ska inte förbruka mer än 5 – 25 kWh per kvadratmeter och år, beroende på var i Sverige man bygger huset. Installerad effekt får uppgå till högst 10 W/m² (DVUT) och vid småhus under 200 m² tillåts effekten 12 W/m².

Specifikation Passivhus Granbäck:

Väggkonstruktion  (U-värde: 0,09 W/m² ºC)
Puts- alt. träpanel.
Tjockputsskiva 50 mm alternativt  Klimatboard, 30 mm.
Utvändig gips.
Bärande stomme med mellanliggande isolering.  Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
170 mm.
Fristående isolerskikt (utan reglar). Vägg-/Bjälklagsskiva Trä, 170 mm.
Luft- och Ångspärr.
Installationsskikt med isolering,  Vägg-/Bjälklagsskiva Trä, 70 mm.
OSB-skiva.
Gipsskiva.

Dörrar U-värde 0,84.
Skjutdörr med glasparti U-värde 0,9.
Fönster U-värde 0,9.
Grunden L-element med 300 mm isolering Markskiva av mineralull under plattan.
Taket fullisolerat med lösull 500 mm, 70 mm glespanel, 70 mm  mineralull
under ångbromsen.
Golvmaterial i badrum och hall är klinker, övriga golv är parkett med underliggande stegljudsskiva av mineralull
För ventilation och värme används en FT-värmepump.