Passivhus i Viskafors

Passivhus med 18 marklägenheter. Det har Viskaforshem byggt i Viskafors en mil söder om Borås. I likhet med andra typer av lågenergihus är passivhusen täta, har tjocka väggar med extra mycket mineralull, fönster med låga u-värden och god ventilation. Energieffektivt med andra ord, vilket ger en mycket låg energianvändning och får ner boendekostnaden betydligt.

Passivhusen ligger i Pumpkällehagen, som ligger granne med Viskafors centrym. Lägenheterna på 109 kvm är fördelade på fyra rum och kök med dubbla badrum, tvättstuga och förråd. Husen har också carport, kallförråd och en stor insynsskyddad uteplats mot skogen.

Estetik, Energi, Etik och Ekologi är de fyra E:n som präglar Pumpkällehagen. Fyra E:n som skapar unika värden i de 18 husen och innebär en målsättning som är unik för bostadsbyggande i Sverige; hög klass på bostadens estetik, mycket låg energiförbrukning och ekologiskt hållbara material tillverkade enligt kraven i Agenda 21.

Villorna kommer ha en mycket välsiolerad och lufttät klimatskärm som är fri från köldbryggor. De framtida boende får med detta alla fördelar med en särskilt bra inomhusmiljö och låg energikostnad.

Arkitektoniska utmaningar

Situationsplanen. Husen och gatorna omgärdar ett centralt torg, allt varsamt inpassat i den kuperade skogsmarken. Torgytan beläggs med gatsten och på de korta gatorna läggs asfalt inramad med kullersten. Vid sidan av torget bevaras områdets högsta punkt – kullen – och ramas in med kantsten och låga murar. På kullen planteras fruktträd som med tiden skapar en vacker fruktträdgård för hela området.
Omsorg om platsen ...
Husen placeras på en höjd i en skogsglänta. Så få ingrepp som möjligt görs i naturen under byggtiden. Här bor man nära storvuxna granar och furor, stenar med mossa, blåbär- och lingonris inpå knuten.

...integriteten...

Varje hus har en offentlig del och en privat del. Gatorna och torget representerar gemenskapen. Mot skogen har alla hus en insynsskyddad uteplats där du hittar avskildhet och lugn.

... och trygghet

Bilen parkeras i en egen carport invid huset. Kvälls- och nattetid rör man sig på upplysta gator och torg – inte på mörka och avskilda gångstigar. Trygghet mitt i skogen.