Passivhustennishallen Växjö

Uppvärmning och ventilation:
Hallen har ett eget ventilationsaggregat och värms med luft. Övriga utrymmen ventileras av ett separat aggregat och värmen distribueras via radiatorsystem. Fyra borrhål i marken förvärmer och förkyler inkommande luft. Uppvärmning och varmvatten kommer från fjärrvärmeanläggningen i Växjö.

Värmebehov:
Värmebehovet för tennishallen blir väldigt lågt, mycket under passivhuskraven 15 kWh/m² år, trots att hallen kommer att vara öppet dygnet runt.

Lite om byggnaden:
fyra banor, gym, omklädningsrum, konferenslokal cafeteria

Byggnadsår: 2011-2012
Typ av byggnad: Tennishall som Passivhus
Atemp area i m2: 3600 m2
Mått: 9 meter hög och har 37 meter långa fribärande limträbalkar
Yttervägg: 400 mm mineralull
Tak: 425 mm mineralull

Arkitekt: Bengt PedersenByggnadsentreprenör: är Dynacon i Växjö