Plusenergihuset Villa Åkarp – Sveriges energieffektivaste hus

Plusenergihuset Villa Åkarp, byggt av Karin Adalberth, är Sveriges energieffektivaste hus. Plusenergihus överträffar prestandan i såväl lågenergihus, nära nollenergihus som passivhus. Klimatskalet har mycket låga u-värden. Kombinerat med egna solceller gör det att huset inte bara producerar egen hushållsel, utan även kan leverera ett överskott. Ett osedvanligt energieffektivt och hållbart byggande. I oktober 2009 stod huset färdigt och har fungerat helt enligt ritningarna.

Karin Adalberth har mångårig erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen. Bland annat har hon i fem års tid arbetat med passivhus i det egna företaget Prime project AB.

Det är intresset för att skapa byggnader med låg miljöpåverkan som driver henne. Med Villa Åkarp har hon tagit det välisolerade passivhusets förmåga, att till stor del värma upp sig självt genom den energi som redan finns i huset, ett steg längre. Plusenergihus producerar egen energi, med ett överskott.

– Jag har jobbat med lågenergihus på en rad orter och sökte en ny utmaning. Då fick jag tanken om att göra passivhuset ännu mer energieffektivt. Utmaningen är att ”sy ihop” alla energieffektiva komponenter i huset, berättar Karin Adalberth.

– Och det går alldeles utmärkt att förena självuppvärmning och låg boendekostnad med högkvalitativa material och konstruktioner – och spännande arkitektur! För mig är Plusenergihus en lösning för framtiden.

Tidigt energiintresse

Karin Adalberths intresse för energieffektivisering startade tidigt, vid tiden som doktorand under professor Arne Elmroth på Lunds tekniska högskola. Hon disputerade i ämnet energianvändning i byggnader. Karin Adalberth fortsatte sin bana som konsult på ett större miljöteknikföretag. Där inriktade hon sig på energi- och fuktfrågor.

Villa Åkarp är en ett och ett halvt plans villa norr om Malmö för den egna familjen. Men hon är noga med att påpeka att konceptet passar lika väl i en betydligt större kostym.
– Plusenergihus lämpar sig lika väl för dig som bygger för den stora allmänheten som för den som bygger till den lilla familjen. Det är det jag har velat visa med mitt bygge: att det går att bygga kostnadseffektivt och miljöanpassat oavsett skala.
– Det går alldeles utmärkt att förena självuppvärmning och låg boendekostnad med högkvalitativa material och konstruktioner – och spännande arkitektur! För mig är Plusenergihus en lösning för framtiden.

25-procentig energianvändning

150 kvadratmeter stora Villa Åkarp kommer att använda 5 500 kilowattimmar per år för både el och värme. Boverkets byggregler sätter en övre gräns på 16 500 kilowattimmar per år för uppvärmning, fastighetsel och varmvatten i en bostad av den här storleken (110 kilowattimmar per kvadratmeter). Familjen Adalberth sparar därmed runt 15 000 kronor per år i energikostnad.
– Du som bygger bostäder kan räkna med att få en energianvändning som är ungefär en fjärdedel av det normala om du bygger Plusenergihus.

Solfångare och solceller

Plusenergihus har till skillnad från passivhus, som till stor del värmer upp sig självt genom den energi som redan finns i huset, fokus även på yttre tillförsel av energi. Värmesystemet i Villa Åkarp består av solfångare, ackumulatortank och traditionella radiatorer. 18 kvadratmeter solfångare på taket värmer huset och säkerställer uppvärmningen av vatten.
Värmen ackumuleras i fastigheten för att klara dygnets alla timmar samt övergången från varmare till kallare årstid.

Därför Plusenergihus

Karin Adalberths argument för att bygga Plusenergihus sträcker sig från komforten till det politiska världsläget. Hennes investering i kunskap om tekniken och metoden bakom Plusenergihus handlar om både egen vinning och samhällsengagemang. Hon pekar på några fördelar:

  • Effektiv isolering – det behöver inte tilläggsisoleras.
  • God inomhuskomfort.
  • Lägre driftkostnader.
  • Oberoendet av hur det politiska världsläget påverkar energiförsörjningen.
  • Lägre miljöpåverkan – och ett renare samvete.
  • Bidrag till svensk högteknologi.
  • Bidrag till samhällsutvecklingen.