Raketfart mot hållbart mål

När skolan i stadsdelen Lombolo i Kiruna brann ner år 2009 togs beslut direkt att åter bygga upp den. Arkitekt Mats Jakobsson från MAF Arkitektkontor och NCC som byggnadsentreprenör fick uppdraget att ge skolan ett nytt, hållbart liv. Målet var att bli en av Sveriges bästa skolor, och dessutom en klimatdeklarerad sådan.

Redan från start var ambitionerna höga vad gäller lärandemiljön i den nya skolan. En engagerad projektgrupp med Mats Jakobsson som kreatör sökte fånga skolans dynamik, Kirunas själ och den unika fjällvärlden i ett framtidsbygge med eleverna i fokus.

– En av de största aha-upplevelserna var när vi hade ett möte med elevernas föräldrar då det framkom protester mot att blanda yngre och äldre elever. Då föddes tanken på att skapa två separerade flöden i skolan, berättar Mats.

Det blev en raket

Det kors som bildas där den nya byggnaden skär igenom den befintliga är nu den enda mötespunkten för de större och de mindre barnen. En 3,6 meter bred, 23 meter hög korridor med ljusinsläpp från flera håll leder fram till en halvcirkelformad tillbyggnad.

– Jag ville få in mer ljus i skolan och med den nya ”noskonen” började byggnaden se ut som en raket. Så då skapade jag även raketens utblås i form av runda, färgglada fönster i tillbyggnaden, fortsätter Mats.

Klimatsmarta val

Höga miljömål har varit vägvisande för konstruktionsval och tekniska lösningar genom hela projektet. Ett inledande målsättning var att byggnaden skulle klara 25 % lägre energianvändning än BBR kräver för regionen.

– Med generösa luftvolymer och 700 elever som springer ut och in på rasterna lade våra konstruktörer stor vikt vid att välja en riktigt bra ventilationsanläggning och smarta isolerlösningar i hela klimatskalet, berättar Mats.

Logistik hela vägen

Till alla ytterväggar i Raketskolan valdes mineralull med extra bra energiprestanda. Det blev enorma mängder isolering som snabbt skulle på plats för att undgå väder och vind, vilket satte hög press på bygglogistiken.

– Att snabbt få taket på plats var viktigt, liksom att kunna lita på att leveranserna av isolering verkligen flöt på. Vilket de också gjorde, berättar John Stålnacke som var NCCs arbetsledare på plats.
I februari 2013 invigdes den mer än dubbelt så stora skolan för de ca 700 eleverna. Den nyligen beräknade energianvändningen är 96 kWh/m2 år vilket motsvarar cirka 55-60 % av normkraven.