Tele2 Arena, Stockholm

Energieffektivitet och brandsäkerhet.

Till följd av ökade krav på energieffektivitet i byggnader och installationer spelar isolering en allt viktigare roll. Tjocka lager med brännbar isolering kan öka brandbelastningen markant i en byggnad, och valet av isoleringsmaterial har därför ha en stor inverkan på byggnadens samlade brandsäkerhet. Mineralull är obrännbar och har en unik kombination av utmärkta termiska, ljudisolerande och brandmässiga egenskaper, ger arenan en hög brandsäkerhet. Totalt rör det sig om ca 27 000 m2 element med mineralullsisolering samt 30 000 m2mineralullsisolering till det stora taket. För den spektakulära arkitekturen med de runda formerna har elementen monterats vertikalt. I arenarummet har 6 200 m2 perforerade  element monterats för bästa ljudisolering. Dessutom har elementen monterats med ett patenterat infästningssystem där element och täckprofiler skruvas i samma moment utan synliga fästdon. Det rörliga taket som går att öppna hade höga krav när det gällde vikt, täthet och brandsäkerhet. 

En arkitektonisk och logistisk utmaning i världsklass.

Tele2 arena, mitt i centrala Stockholm, invigdes sommaren 2013 och är en arena i världsklass med 30 000 sittplatser, och ytterligare cirka 2 000 ståplatser för allsvensk fotboll. På konserter kan man ta in över 40 000 gäster. Granne med Tele 2 Arena ligger Ericsson Globe, tillsammans med Annexet och Hovet skapar dessa arenor ett fantastiskt evenemangsområde med stora möjligheter både för arrangörer och för besökare av evenemang inom idrott, musik och kultur.

Arenan har en arkitektoniskt helt unik form där fasaden är utformad som en flätad korg i metall, som sveper in hela arenan. Det raffinerade lamellskalet speglar ljusets alla skiftningar och kan belysas i valfri kulör beroende på evenemanget för dagen. För att möjliggöra in- och utblickar består fasaden av 20 000 kvadratmeter perforerad ”plåt” med cirka en meter distans till det inre skalet. Det inre skalet som också är klimatgränsen består av glaspartier vid publika delar, och en tät fasad av Parocelement för de ovanliggande teknikplanen.

Det skjutbara taket ger byggnaden en flexibilitet som innebär att den blir ett mellanting mellan utomhusstadion och inomhusarena. Här kan till exempel en fotbollsmatch pågå i regn medan åskådarna sitter torrskodda i sina bekväma stolar. Taket består av åtta delar som sitter ihop i grupper om fyra. Tillsammans bildar de två stora takhalvor. Att stänga taket tar cirka 20 minuter. Hela arenan kan snabbt anpassas till de behov olika typer av evenemang kan ha, t ex kan alla stolar bytas med några enkla handgrepp.

Den storleksmässigt begränsade tomten rymde en arkitektonisk utmaning, att trots bristen på plats skapa en stark och självklar helhet. Arenan gjordes som minst i botten för att sen bli större högre upp, vilket gör mötet med omgivningen extra dramatiskt. Den liksom hänger ut över sitt närområde med ett distinkt och dynamiskt utseende. En fantastisk byggnad fylld av byggtekniska utmaningar men det har också logistikmässigt varit oerhört pressat. Ett så här stort bygge i centrala Stockholm kräver minutiös planering. Lossningen fick exempelvis inte ta mer än 15 minuter per långtradare. Leveranser av material fick även ske nattetid, och leveranser av bl a element och takisolering fick ske med helikopter direkt till montageplats.

Kategori Sandwichelement
År 2013
Land Sweden
Adress Arenaslingan 14
Postnummer & ort 121 77 Johanneshov
Arkitekt White Arkitekter AB
Entreprenör Peab Sverige AB