Välkommen till branschorganisationen Swedisol

Vi verkar för energieffektiva byggnader i Sverige.Våra medlemmar tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av mineralull.

Läs mer om Swedisol 

Energieffektivisering. Den parlamentariska Energikommissionen enades nyligen om att Sverige till år 2030 ska ha minskat...

Sveriges högt ställda klimatmål - att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären år 2050 - kräver stora effektiviseringar på...

Swedisols vd Mats Björs medverkar i det elfte avsnittet av podcasten FASTIGHET I FOKUS som handlar om effektiva klimatskal. Den som vill...

Det är bra att Miljömålsberedningen vill ändra hur man mäter byggnaders energieffektivitet. Men beredningen kan gå längre och föreslå att...