Välkommen till branschorganisationen Swedisol

Vi verkar för energieffektiva byggnader i Sverige.Våra medlemmar tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av mineralull.

Läs mer om Swedisol 

Världen anstränger sig för att hitta vägar mot klimatneutralitet och låg energianvändning. I Paris slöts ett historiskt avtal och nu är det upp...

Det är bra att Boverket efter lång väntan presenterar förslag till ändrade byggregler för nära nollenergibyggnader. Men regelverket...

Energieffektivisering. Den parlamentariska Energikommissionen enades nyligen om att Sverige till år 2030 ska ha minskat...

Sveriges högt ställda klimatmål - att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären år 2050 - kräver stora effektiviseringar på...