Välkommen till branschorganisationen Swedisol

Vi verkar för energieffektiva byggnader i Sverige.Våra medlemmar tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av mineralull.

Läs mer om Swedisol 

Drygt sex av tio svenskar vet inte hur deras bostad är isolerad. Det framgår av en Sifo-undersökning beställd av...

Swedisols styrelse har beslutat ställa sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål och prioriterar målen Säkerställa hälsa samt Hållbara städer...

Världen anstränger sig för att hitta vägar mot klimatneutralitet och låg energianvändning. I Paris slöts ett historiskt avtal och nu är det upp...