Swedisol - Branschorganisation för Sveriges ledande mineralullsföretag

Vi verkar för hållbara byggnader som ger effektivare energianvändning, säkrare byggnader och bättre inomhusmiljö.Våra medlemmar tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av mineralull som skyddar mot värme, brand, kyla och ljud. Nyttan av produkterna är låg energianvändning som i sin tur ger lägre kostnader för att värma upp byggnader. Med kunskap och bra isoleringsteknik kan dessutom inomhusklimatet optimeras för komfortabla miljöer där människor kan leva ett hälsosamt liv. 

Swedisol ställer sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål och prioriterar målen Säkerställa hälsa samt Hållbara städer och samhällen för att bidra till de hållbara utvecklingsmålen. Swedisol har tagit fram ett åtgärdsprogram i sju punkter för att nå målen. Läs om FN:s globala hållbarhetsmål och åtgärdsprogrammet här.

Läs mer om Swedisol 

I tidningen Byggindustrin skriver Johan Sjölund Isolerfirmornas Förening och Mats Björs Swedisol att installationerna...

Fler än 9 av 10 svenskar tycker att det är viktigt hur brandsäker deras bostad är. Det visar en ny Sifoundersökning på...

Mellan 2013 och 2015 har lägenheterna i Sverige minskat sin energianvändning med sju procent. Det motsvarar cirka en megawattimme per...

Drygt sex av tio svenskar vet inte hur deras bostad är isolerad. Det framgår av en Sifo-undersökning beställd av...