Välkommen till branschorganisationen Swedisol

Vi verkar för energieffektiva byggnader i Sverige.Våra medlemmar tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av mineralull.

Läs mer om Swedisol 

Swedisols styrelse har beslutat ställa sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål och prioriterar målen Säkerställa hälsa samt Hållbara städer...

Världen anstränger sig för att hitta vägar mot klimatneutralitet och låg energianvändning. I Paris slöts ett historiskt avtal och nu är det upp...

Det är bra att Boverket efter lång väntan presenterar förslag till ändrade byggregler för nära nollenergibyggnader. Men regelverket...

Energieffektivisering. Den parlamentariska Energikommissionen enades nyligen om att Sverige till år 2030 ska ha minskat...