Välkommen till branschorganisationen Swedisol

Vi verkar för energieffektiva byggnader i Sverige.Våra medlemmar tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av mineralull.

Läs mer om Swedisol 

Det är bra att Boverket efter lång väntan presenterar förslag till ändrade byggregler för nära nollenergibyggnader. Men regelverket...

Energieffektivisering. Den parlamentariska Energikommissionen enades nyligen om att Sverige till år 2030 ska ha minskat...

Sveriges högt ställda klimatmål - att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären år 2050 - kräver stora effektiviseringar på...

Swedisols vd Mats Björs medverkar i det elfte avsnittet av podcasten FASTIGHET I FOKUS som handlar om effektiva klimatskal. Den som vill...