Stor lönsam potential för energieffektivisering

Idag läggs stort fokus på att bygga ut produktion och distribution av fossilfri energi, vilket medför stora investeringskostnader. Enligt studien Grön Logik kan vi spara 53 TWh och 866 miljarder till år 2045 - och få en för samhället blir betydligt lägre totalkostnad - om vi satsar på att frigöra förnybar energi genom energieffektivisering av byggnader samtidigt som vi ökar produktionen av förnybar energi.

Läs även våra Grön Logik rapporter om den samhällsekonomiska vinsten av tilläggsisolering (se även sammanfattning här) samt teknisk isolering av byggnader. 

Image
Bild

Optimera byggnaders energianvändning

Idag kretsar en stor del av arbetet i Swedisol kring fyra strategiska fokusområden där energieffektivisering är ett. Kyoto pyramiden sammanfattar centrala principer att utgå ifrån vid energieffktivt byggande.  

1. Viktigast är att först minimera uppvärmningsbehovet. Skapa ett energieffektivt och tätt klimatskal. Välj bra isolering, fönster och rätt tätskikt så köldbryggor undviks. Se även till att ha en effektiv värmeåtervinning

2. Därefter minimeras behovet av el genom att använda smart och energisnål utrustning i byggnaden.

3. Det är bra om det går att utnyttja solenergin via solceller på tak eller fasader. Fönsterytor som riktas mot söder gör det möjligt att få in gratis solenergi på vintern.

4. Kontrollera, justera och reglera radiatorer, ventilation och kranar.

5. Sist väljs energikälla, när alla åtgärder som minimerar energibehovet är på plats. På så sätt riskeras inte överdimensionering av värmesystemet då det drar onödigt mycket el (energi) och inte fungerar optimalt. Använd förnybar energi i största möjliga utsträckning.

Läs mer här om möjligheten att minska din byggnads energianvändning med god isolering.  

Image
Kyotopyramiden