Nära-nollenergibyggnader och energideklarationer måste kommuniceras tydligt

Det räcker inte att sätta upp mål och införa nya krav. Dessa måste kommuniceras på ett tydligt sätt till rätt personer. Därför har vi med kommunikation i vårt sjupunktsprogram för bebyggelsen.

 

Swedisol har tagit fram ett så kallat position paper. Det har rubriken ”Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen i bebyggelsen” och sammanfattar våra ståndpunkter och vad vi anser måste göras. Åtgärderna som krävs har vi samlat i ett sjupunktsprogram för bebyggelsen. Jag går igenom våra sju punkter här på bloggen, en för varje dag fram till och under Almedalsveckan som börjar den 1 juli. Idag har turen kommit till kommunikation.

 

6. Kommunikation

Politiker och myndigheter måste tydligt kommunicera till alla berörda målgrupper vad energisparmålen faktiskt kräver i konkreta åtgärder.

 Det är nödvändigt att staten tar initiativ till informationskampanjer, riktade till främst kommuner och fastighetsägare.

 Fastighetsägare och aktörer i byggsektorn måste i god tid få anpassad information om kravens innebörd. Det ger förutsättningar att i rimlig tid kunna ta de beslut som krävs för att finansiera, planera och genomföra de förbättringar av byggnaderna som måste ske.

 De kommunala energirådgivarna behöver stöd i att kommunicera kommande energikrav och innebörden av kravet på ”Nära nollenergibyggnader”.

Kravet på, innebörden av och framför allt fördelarna med energideklarationerna måste kommuniceras kraftfullt och tydligt.

 En viktig detalj är att möjligheten till ROT-avdrag kommuniceras med rekommendationerna i energideklarationen, så att de tillsammans styr mot energibesparande åtgärder i våra byggnader.