Ljuddämpande

Ljudisolerande

Mineralull har god ljudisolerande och ljudabsorberande förmåga och används för ljudisolering av tak, ytterväggar, mellanväggar och mellanbjälklag. 

Ljudisolering

Mineralull används även vid ljudisolering av mellanväggar och mellanbjälklag. I dessa byggnadsdelar placeras isolerprodukten mellan reglar eller balkar. På dessa placeras tunga ytmaterial och beklädnadsskivor, till exempel gipsskivor eller spånskivor. 

Vid ljudisolering behöver mineralullen inte ha hög densitet. Högre densitet innebär inte per definition bättre ljudisolerande egenskaper. Även en rad andra egenskaper har stor påverkan på den akustiska prestandan exempelvis konstruktionens och stommens utformning samt materialets porositet. 

Ljudabsorption

Den öppna porstrukturen hos mineralull ger mycket fina ljudabsorberande egenskaper. Absorptionsfaktorn varierar med frekvensen. För mellan- och högfrekventa ljud är absorptionen bra redan vid låg tjocklek. Ökas tjockleken förbättras absorptionen generellt, men mest för ljud med låg frekvens.