Veronica Koutny Sochman, vd

070-176 14 01
veronica.sochman@swedisol.se

Swedisol är branschorganisationen för Sveriges ledande mineralullsleverantörer. Swedisol driver frågor av branschgemensam karaktär till nytta för medlemsföretagen och andra intressenter.

Vi är en aktiv remissinstans och opinionsbildare och företräder medlemmarna i kontakter med statliga och kommunala politiker, myndigheter, organisationer och företag. Vi följer Samhällsbyggnadssektorns etiska regler. 

Image
Veronica Koutny Sochman, Swedisol