Väl isolerande 

Mineralull har goda isolerande egenskaper. Den fyller ut det isolerade utrymmet väl och reducerar energi förlusterna så värmen varken kommer in eller ut.

God termisk komfort 

Boverket definierar termisk komfort som hur ett utrymme upplevs med avseende på temperatur och drag.

De faktorer som påverkar den termiska komforten är:

  • riktad operativ temperatur
  • golvtemperatur
  • hur mycket den riktade operativa temperaturen skiljer sig mellan olika punkter
  • lufthastighet på grund av drag eller kallras
Image
Väl isolerande

Värmekonduktivitet och värmemotstånd

Ett isolermaterials viktigaste funktion är att förhindra att värme leds ut eller in ur en byggnad. Detta mäts med värmekonduktivitet eller lambda-värde. Glasull och stenull har i stort sett samma värmekonduktivitet. Den låga värmekonduktiviteten hos glasull och stenull hänger samman med produkternas förmåga att minska värmeöverföringen genom att luften i isoleringen hålls stilla.

Om man utöver värmekonduktiviteten även vet tjockleken på en isoleringsprodukt så kan dess värmemotstånd beräknas. Ju större värmemotstånd desto bättre isolering. För plana produkter beräknas värmemotståndet som isolertjockleken i meter dividerat med värmekonduktiviteten.

Värmemotstånd R (m²·K/W) = Materialets tjocklek (m) / Värmekonduktivitet (λ)

IR passivhus

 

Passivhus fotograferat med värmekamera. Bilden visar tydligt att värmestrålningen genom klimatskalet är låg och att det inte finns några köldbryggor där värme har möjlighet att läcka ut. Bara från träpartier i fönster och dörrar strömmar det ”värme”, i det här fallet endast +2,6°C.