Styrelsen

Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av representanter för ordinarie medlemsföretag. Styrelsen sammansätts av ordförande och vice ordförande samt minst tre ordinarie ledamöter.

Föreningens servicebolag leds av en styrelse bestående av lägst en och högst sex styrelseledamöter med lägst en och högst fem styrelsesuppleanter.