Swedisol - Branschorganisation för Sveriges ledande mineralullsföretag

Vi verkar för hållbara byggnader som ger effektivare energianvändning, säkrare byggnader och bättre inomhusmiljö.Våra medlemmar tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av mineralull som skyddar mot värme, brand, kyla och ljud. Nyttan av produkterna är låg energianvändning som i sin tur ger lägre kostnader för att värma upp byggnader. Med kunskap och bra isoleringsteknik kan dessutom inomhusklimatet optimeras för komfortabla miljöer där människor kan leva ett hälsosamt liv. 

Swedisol ställer sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål och prioriterar målen Säkerställa hälsa samt Hållbara städer och samhällen för att bidra till de hållbara utvecklingsmålen. Swedisol har tagit fram ett åtgärdsprogram i sju punkter för att nå målen. Läs om FN:s globala hållbarhetsmål och åtgärdsprogrammet här.

Läs mer om Swedisol 

I onsdags presenterade Energimyndigheten första delen i arbetet med att ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering. Man har valt att dela...

Det nya betänkandet ”Effektivare energianvändning” innehåller konkreta förslag och åtgärder för att minska energianvändningen i befintliga...

I dag publicerar Svd en debattartikel om behovet av...

I tidningen Byggindustrin skriver Johan Sjölund Isolerfirmornas Förening och Mats Björs Swedisol att installationerna...