Swedisol - Branschorganisation för Sveriges ledande mineralullsföretag

Vi verkar för hållbara byggnader som ger effektivare energianvändning, säkrare byggnader och bättre inomhusmiljö.Våra medlemmar tillverkar och marknadsför isoleringsprodukter av mineralull som skyddar mot värme, brand, kyla och ljud. Nyttan av produkterna är låg energianvändning som i sin tur ger lägre kostnader för att värma upp byggnader. Med kunskap och bra isoleringsteknik kan dessutom inomhusklimatet optimeras för komfortabla miljöer där människor kan leva ett hälsosamt liv. 

Swedisol ställer sig bakom FN:s globala hållbarhetsmål och prioriterar målen Säkerställa hälsa samt Hållbara städer och samhällen för att bidra till de hållbara utvecklingsmålen. Swedisol har tagit fram ett åtgärdsprogram i sju punkter för att nå målen. Läs om FN:s globala hållbarhetsmål och åtgärdsprogrammet här.

Läs mer om Swedisol 

Idag publicerar Dagens Samhälle en debattartikel om att regeringens klimatpolitiska handlingsplan är otillräcklig eftersom man missar...
Den europeiska branschorganisationen för mineralullstillverkare European Insulation Manufacturers Association (Eurima) har publicerat en...
Swedisol är medlem i Byggmaterialindustrierna och har tillsammans med Byggmaterialindustriernas utskott för brandsäkerhet publicerat denna...
Hållbar energianvändning är viktigt i resan mot ett fossilfritt Sverige. För att den förnybara energin ska räcka behöver vi energieffektivisera våra...