Mineralullens hållbarhetsprestanda

Som ett led i vårt arbete med spridning av fakta om mineralull så har vi tagit fram en rapport som visar hur lång tid det tar att spara in samma mängd klimatutsläpp och energi som åtgår vid produktion av mineralullsisolering. Rapporten baseras på tredjepartsverifierade miljövarudeklarationer. 

Fakta om mineralull 

I den här rapporten så jämförs mlijöpåverkan från produktionen av mineralull med miljövärdet kopplat till den energi som isoleringen sparar vid tilläggsisolering av små- och flerbostadshus på tre svenska orter. Analysen utgår vi från tredjepartsverifierade miljövarudeklarationer (EPD). 

En utgångspunkt för rapporten har varit att - faktum att tillverkning av isolering har ett klimatavtryck - ibland används som argument för att inte isolera så mycket. 

Liksom att - faktum att det behövs höga temperaturer för tillverkning av mineralull - ibland resulterar i påståenden om att mineralullsisolering har stort miljöavtryck då mycket energi används vid tillverkningen. 

Läs rapporten om mineralullens hållbarhetsprestanda som lyfter fram fakta. Till exempel: 

  • Det tar mindre än ett år att tjäna in den energi som används vid produktionen av mineralull för tilläggsisolering av vindsbjälklag och ytterväggar av ett små- eller flerbostadshus. 
  • Det tar omkring två år att minska klimatutsläppen lika mycket som klimatbelastningen från produktionen av isoleringen när energianvändningen minskar vid tilläggsisolering av ett små- eller flerbostadshus.

Rapporten sammanfattas i tre faktablad: 

Hela rapporten finns här.