Fuktsäker

Fuktsäker isolering 

Mineralull är ett oorganiskt, vattenavvisande, diffusionsöppet och dränerande material.

Fuktegenskaper

Mineralullsprodukter är diffusionsöppna. Det innebär att vattenånga kan vandra genom dem. Produkterna suger inte vatten kapillärt och tar inte upp fukt från luften. Vatten som kommit in i produkterna torkar ut om isoleringen lagras torrt och luftigt. Produkterna återfår då sin ursprungliga isoleringsförmåga. 

Emissioner

Mineralull orsakar inte några skadliga emissioner i inomhusluften och råmaterialet är fuktbeständigt. En rad studier har visat att mögel och bakterier inte utvecklas. Mineralull har ett högt kritiskt fukkttillstånd, vilket bidrar till stor förmåga att stå emot mögelangrepp då mineralullsisolering klarar en luftfuktighet på minst 95 procent relativ fukttillstånd över lång tid.  

Lagring

Vid lagring utomhus ska mineralull väderskyddas. 

Om produkterna blir blöta finns risk att man bygger in fukt i den färdiga konstruktionen, vilket ökar mängden byggfukt. Byggfukt medför risker då den kan skada byggnaden.

Elektrolytisk korrosion kan uppstå då en elektrisk ström leds från en del av en metallyta till en annan. Detta är ovanligt men kan ske på rör om isoleringen är vattendränkt eller fuktig.