Mineralull är god isolering

Mineralull är den gemensamma beteckningen för glas- och stenull. Den tillverkas av mineraliska råvaror – sten och sand – som smälts och spinns till fibrer. 

Mineralull har tillverkats i mer än ett hundra år och är idag med sina unika egenskaper ett av världens mest använda isoleringsmaterial.

Mineralullens egenskaper

Mineralull används i första hand som värmeisolering. Den kan också användas som brandisolering, som skydd mot buller, för att bibehålla kyla samt för att säkerställa ett bra inomhusklimat. Mineralullen har många goda egenskaper:

  • Goda värmeisolerande egenskaper
  • Obrännbar
  • Lång livslängd
  • Går att återvinna
  • Fuktsäker
  • Ljudisolerande
  • Säker att använda

Det är anledningen till att mineralull än idag är den isoleringstyp som det används störst volymer av. Mineralull kan levereras i många olika former: som skivor, mattor, rörskålar eller lösullsisolering.

Image
Isolering

Mycket bra byggisolering

Byggisolering är det största användningsområdet för mineralull. Den vanligaste användningen är lätt isolering mellan reglar i väggar och i bjälklag, då mineralull har god isolerförmåga och bra utfyllnadsegenskaper. De dränerande egenskaperna gör den lämplig för fasad- och markisolering. 

Mineralull är den enda isoleringstypen med högsta brandklass enligt Euroclass-systemet. Med mineralull kan man åstadkomma både energibesparing, brandskydd och bullerdämpning. Dessutom är mineralull bevisat hållbar över tid, dvs den behåller sina egenskaper under hela byggnadens livstid och kan sedan återvinnas.

Image
Mineralull är mycket bra byggisolering

Utmärkt till rör och kanaler

Teknisk isolering dvs isolering av värme- och ventilationssystem är också viktig för att sänka energianvändningen och energikostnaderna. Utan isolering kan värmen komma ut på fel ställen och vid fel tidpunkter, exempelvis i pannrum som kan bli rejält varma om isoleringen av värmeledningarna är otillräcklig. Det finns mycket energi att spara genom att isolera rören med rörskålar – mineralull klädd med armerad aluminiumfolie. Även ventilationskanaler isoleras för att undvika värmeförluster.


Image
Teknisk isolering

Teknisk isolering är det samlade begreppet för produkter av mineralull som används för värme-, brand-, kondens- och ljudisolering inom VVS, industri och för marina ändamål. I bostaden behövs de när du ska värmeisolera värmepannan, rörledningar eller skorstenen. Produkterna som används är rörskålar, nätmattor, lamellmattor och skivor.

Som kärnmaterial

Ett annat område för användning av mineralull är som kärnmaterial i sandwichkonstruktioner av plåt eller betong.