Mineralull är god isolering

Mineralull är den gemensamma beteckningen för glas- och stenull och tillverkas av mineraliska råvaror – sten och sand – som smälts och spinns till fibrer.

Mineralull har tillverkats i mer än ett hundra år och är idag med sina unika egenskaper ett av världens mest använda isoleringsmaterial.

Mineralullens goda egenskaper

Mineralull används i första hand som värmeisolering. Den kan också användas som brandisolering, som skydd mot buller, för att bibehålla kyla samt för att säkerställa ett bra inneklimat. Mineralullen har många goda egenskaper:

  • Goda värmeisolerande egenskaper
  • Obrännbar
  • Fuktsäker
  • Går att återvinna
  • Säker att använda
  • Ljudisolerande
  • Lång livslängd

Det är därför som den än idag är den mest använda isoleringen. Den kan levereras i många olika former: som skivor, mattor, rörskålar eller lösullsisolering.

Mycket bra som byggisolering

Byggisolering är det största användningsområdet för mineralull. Den vanligaste användningen är lätt isolering mellan reglar i väggar och i bjälklag, eftersom den har god isolerförmåga och utfyllnadsegenskaper. De dränerande egenskaperna gör den lämplig för fasad- och markisolering. Mineralull är den enda isolering som har högsta brandklass enligt Euroclass-systemet och som ger ljuddämpning på köpet. Med mineralull kan man åstadkomma– energibesparing, brandskydd och bullerdämning- i kombination. Dessutom är mineralull bevisat hållbar över tid, dvs den behåller sina egenskaper under hela byggnadens livstid.

Utmärkt till rör och kanaler


Teknisk isolering är en annan viktig del för att sänka dina energikostnader. Problemet när man inte har kontroll på värmeförlusten är att värmen kommer ut på fel ställen och vid fel tidpunkter, exempelvis i pannrum som kan bli rejält varma av den anledningen. Det finns mycket energi att spara genom att isolera rören med rörskålar – mineralull klädd med armerad aluminiumfolie. Även ventilationskanaler isoleras för att undvika värmeförluster.Teknisk isolering är det samlade begreppet för produkter av mineralull som används för värme-, brand-, kondens- och ljudisolering inom VVS, industri och för marina ändamål. I bostaden behövs de när du ska värmeisolera värmepannan, rörledningar eller skorstenen. Produkterna som används är rörskålar, nätmattor, lamellmattor och skivor.

Som kärnmaterial

Ett annat område för användning av mineralull är som kärnmaterial i sandwichkonstruktioner av plåt eller betong.

#godisolering