Cirkularitet

Den byggda miljön kräver mycket stora mängder naturresurser och svarar för hälften av samhällets råvaruanvändning. Inom både EU och Sverige svarar byggsektorn för kring en tredjedel av genereringen av avfall.

Mineralullsisolering är ett utmärkt material ur ett cirkularitetsperspektiv. Den har lång livslängd och verifierat bibehållen prestanda över lång tid och både fabriks-, byggnations- och rivningsspill är möjligt att återvinna. 

Läs mer om mineralullens egenskaper i vårt positionspapper om cirkularitet.  

Image
Isolering