Vad är god isolering #godisolering?

Isolering behövs främst för att behålla värme eller kyla i en byggnad. Men det finns andra viktiga funktionella behov som isolering bör klara som exempelvis bullerdämpning, komfort, fukt- och brandskydd. När vi bygger nya byggnader är det en låg merkostnad för att isolera bra vilket ger kvalitet på lång sikt. Den stora utmaningen är att ta hand om befintliga byggnader som är från en annan tid då energi och klimat inte var lika viktigt och är därför sällan är tillräckligt isolerade. De är inte bara energitjuvar utan ger ofta dålig komfort för de boende. Dessutom skapar de behov stora värmekällor för uppvärmning som i sin tur kräver kraftfulla och kostsamma energiförsörjningssytem.

God isolering ger byggnaden långsiktigt goda funktionella egenskaper och höjer därmed byggnadens ekonomiska värde och avkastning. Den förbättrar brukarnas levnadsvillkor, säkerhet och komfort. Samtidigt minskar byggnadens energianvändning under hela byggnadens livslängd och minimerar därmed utsläppen av klimatgaser. 

Ett annat viktigt användningsområde är teknisk isolering, dvs isolering av installationer, vilket är det samlade begreppet för produkter som används för värme-, brand-, kondens- och ljudisolering inom VVS och industri. I bostaden behövs teknisk isolering när du ska värmeisolera värmepannan, rörledningar eller skorstenen.  Detta för att minska energiförlusten, minska vattenanvändning för spolning av varmvatten och minska risken för legionella. #godisolering