Våra remissvar

Swedisol är en aktiv remissinstans och opinionsbildare och företräder medlemmarna i kontakter med statliga och kommunala politiker, myndigheter, organisationer och företag. Vi driver frågor av branschgemensam karaktär till nytta för medlemsföretagen och andra intressenter.