LÅng livslängd

Lång livslängd

Mineralullsprodukter har en livslängd som motsvarar byggnadens livslängd och de tekniska egenskaperna är mycket stabila över tid. Förutsatt att produkterna är oskadade finns ingen fysikalisk faktor som minskar produkternas prestanda över tid. 

Eurima, de europeiska isoleringsföretagens förening, har utvärderat hur prestandan påverkas efter en lång tids användning genom att studera mineralull som installerades i byggnader för upp till 55 år sedan. Resultaten var genomgående mycket goda. Läs mer här

Värmekonduktivitet

Ett isolermaterials främsta egenskap är dess förmåga att leda värme, kallat värmekonduktivitet. För ett isolermaterial ska den vara så låg som möjligt. I Eurimas utvärdering ovan visade mätningar av värmekonduktiviteten på värden mellan 0,032 och 0,038 W/(mK).

Fuktegenskaper

Mineralullsprodukter är diffusionsöppna. Det innebär att vattenånga lätt vandrar genom dem. Eurimas utvärdering visade att fukthalten i de testade produkterna låg väl under gränsen på 1,0 viktprocent, trots den långa användningstiden. 

Image
Montering