Öka brandskyddet

Jag växte upp på Norrmalm i Sundsvall. Den del av Sundsvall som fanns kvar efter branden på midsommarafton 1888. Staden var i ruiner inom 9 timmar och 9 000 människor blev hemlösa. Samma dag brann även Umeå. Branden fick stora konsekvenser för Sundsvall som byggdes upp i sten och är idag det som utgör Sundsvalls centrum, Stenstaden. Det påverkade även byggreglerna som fram till 1994 inte tillät att bygga fler än två våningar med vertikala bärverk av trä i bostadshus.

Idag har vi utvecklat byggtekniken och brandskyddet och bränderna blir inte lika stora men brand är fortfarande ett stort hot i samhället. Enligt Brandskyddsföreningen anmäldes totalt 24 500 brandskador till försäkringsbolagen under 2012 och 103 människor dog i 90 bränder. Kostnaden uppgick till knappt 4,6 miljarder kronor. Hur många av dessa bränder som leder till dödsfall, allvarliga rökskador eller stor materiell förstörelse beror på byggnadernas förmåga att stå emot bränder och minimera utvecklingen av giftiga rökgaser.

Förra veckan deltog jag i den internationella konferensen ”Fire Safety of Facades” i Lund arrangerad med stöd av SP och den europeiska organisationen Fire Safe Europe, som samlar forskare, brandexperter, räddningstjänster och företag. Där presenterades bl. a vikten av byggmaterials brandlast. Lågt klassade material kan, när de brinner, avge flera hundra gånger mer värme än högt klassade material som mineralull.

Den snabba utvecklingen av ny byggteknik med nya material innebär att regelverk kring brand och säkerhet inte har hängt med. På EU-nivå har provningsmetoderna som berör brandsäkerhet inte ändrats sedan 2002 och idag finns bara i Europa 14 olika teststandarder för fasader. Budskapet till EU-kommissionen är att vi behöver en gemensam harmoniserad brandtest för fasader. Detta skulle kunna ge byggherrar och beställare bättre möjlighet att välja bästa möjliga brandskydd vilket ger en trygg och säker byggnad.

Mats Björs

Vd Swedisol

|Nyhet

Swedisols Energieffektiviseringsindex - Minskad energieffektivitet i svenska flerbostadshus

|Nyhet

Swedisol 50 år: Energieffektivisering - ett kostnadseffektivt sätt att möta energiutmaningarna

|Nyhet

Swedisol fyller 50 år!

|Nyhet

Nya krav på ökad energieffektivisering

|Nyhet

2024 års energi-effektiviseringsindex