Så visionslöst, Sverige!

I EU har man målet och visionen klar för sig. Alla nya byggnader ska vara nära noll-energi-byggnader senast 2021. Nu läser jag i Byggindustrin att de två viktigaste svenska myndigheterna, Energimyndigheten och Boverket, inte ställer upp på detta EU-direktiv. I trötta uttalanden förklarar man att det inte går, de verkar helt krasst tycka att det blir för jobbigt! Att halvera energikraven jämfört med dagens byggregler räcker gott, menar man.

– Vi har bedömt att det är en tillräckligt tuff utmaning, säger Tomas Berggren, handläggare på Energimyndigheten, till Byggindustrin.

Det är så visionslöst. Vart tog entusiasmen, engagemanget och tron på ett nytt, hållbart samhälle vägen? Vad såväl branschen som medborgarna som ska bo i framtidens hus nu behöver är visioner och signaler som visar på en framtidstro att vi kan klara klimatmålen.

Och så ouppnåeligt är sannerligen inte EU:s direktiv. Tekniken är beprövad och finns här och nu. Passivhusen sparar dessutom inte bara energi. Med filtrerad inomhusluft höjs kvaliteten på inomhusklimatet betydligt, vilket är en högst angelägen faktor i en tid då allergier och astma bara ökar och nått status av ett folkhälsoproblem.

Boverket verkar helt ha gett upp. Till och med det trötta målet att bara drygt halvera energikraven ser man mest som en vision.

– Vi får se om det går att sänka så mycket, säger Nikolaj Tolstoy till Byggindustrin.

Hustrun till en bekant till mig åker till New York om ett par veckor för att springa det klassiska maraton-loppet. Tror Tolstoy och Berggren att hon ställer upp vid startlinjen med inställningen ”vi får se om jag orkar ta mig tillbaka till Manhattan”?