Energieffektivisering

Ingen kan ha undgått den senaste tidens stora uppmärksammande av växthuseffekten och dess påverkan på klimatet. Vad har då detta med isolering att göra? Väldigt mycket har det visat sig. När nästan 40 procent av Sveriges energianvändning går till våra byggnader är det dags att ta ytterligare krafttag mot energislöseriet som pågår här och nu. Med en mer genomtänkt strategi där ökad isolering är en av ingredienserna kan vi tillsammans reducera energianvändning för byggnader rejält. 

En väl isolerad byggnad är grunden för minskad energianvändning. För att kunna göra detta utan att ge avkall på komforten måste vi se till att klimatskalet,  håller en högre standard. Om vi gör saker i rätt ordning så blir energianvändning i våra hus mer ekonomisk och därmed också en mindre belastning för miljön.

Att isolera leder mot hållbarhet

Att använda värmeisolering har en mycket positiv inverkan på miljön. Energiåtgången vid tillverkning inklusive råvaruuttag, transport och montage ger visserligen en negativ miljöpåverkan men denna kompenseras redan under det första året som isoleringen används. Miljönyttan är många gånger större än miljöbelastningen.

Kyotopyramiden – en bra strategi mot minimalt energibehov

Kyotopyramiden ger anvisningar om i vilken ordning vi bör genomföra energibesparande åtgärder för att mest effektivt minska energianvändningen i hus. Det är ett enkelt och pedagogiskt verktyg för att minska energianvändningen i byggnader. Kyotopyramiden har tagits fram av Skandinaviens största oberoende forskningsinstitut, norska Sintef, i samarbete med den norska statliga bolånebanken Husbanken. Den har blivit allmänt vedertagen inom modern byggteknik i Skandinavien. Den är en tolkning av Kyotoprotokollet från 1997 där många av världens länder enades om att sänka utsläppen av växthusgaser.

  • Grunden i pyramiden är att minimera behovet av värme. Genom att tilläggsisolera kan exempelvis en normalvilla exempelvis minska sitt energibehov med upp till 40 procent.
  • Därefter ska vi minimera behovet av el genom att använda smart och energisnål utrustning. När man isolerar är det även viktigt att tänka på ventilation och vi rekommenderar mekanisk ventilation med återvinning av värmeenergin från utgående luft.
  • Energikälla väljer vi sist, när alla åtgärder är gjorda för att minimera energibehovet. På så sätt riskerar vi inte att få överdimensionerade värmesystem som drar onödigt mycket el och som inte fungerar optimalt.

 

Relaterade artiklar

Dansk rapport: Energieffektivisering avgörande för att nå klimatneutralitet