Går att återvinna

Mineralull går utmärkt att återvinna

Öka återvinningen

Vi arbetar för att minska avfall i såväl produktion som på byggarbetsplatsen samt öka återvinningen. Strävan är att avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Därför designas produkterna så att de är lätta att återvinna.