Hållbarhetsprofilerat logistikprojekt väljer mineralull

Ett toppmodernt logistiklager med hållbarhetsprofil växer just nu fram i Eskilstuna. Beställaren Frode Laursen har gjort en rad medvetna val för att minska miljöbelastningen. Ett av de kommenteras av byggchef Jakob Gundal Nikolajsen: ”Vi bestämde oss tidigt för att använda stenullsprodukter för isoleringen i projektet”.

Frode Laursen är ett nordiskt transport- och tjänsteföretag med fokus på Skandinavien. Nyligen utnämndes de till årets Transportföretag i Danmark för sin gröna omställning. ”Lageranläggningen i Eskilstuna är ett prestigeprojekt och vi är glada över att helt konkret kunna visa hur vi jobbar med hållbarhet i alla led”, säger Jakob Gundal Nikolajsen.

Den nya logistikanläggningen, som ska stå klar under Q1 2022, har valt ROCKWOOLs mineralullsisolering på tak, fasad och väggar. ”Vi tycker stenullsprodukterna håller en stabil och mycket hög kvalitet. Vi ser även positivt på det gröna skiftet inom ROCKWOOL, som bland annat innefattar omställningen till fossilfria bränslen vid flera av de nordiska fabrikerna”, säger Jakob.

Flera av aktörerna i projektet vittnar om att de även inom sina egna verksamheter har skärpta hållbarhetskrav som ska efterföljas. Niklas Jonsson, Platschef hos huvudentreprenören Logistic Contractor, menar att det gemensamma förhållningssättet bidrar till att det är lätt att mötas kring hållbarhetskraven. Logistic Contractor fattade till exempel tidigt beslut om att återvinna all stenull i projektet via återvinningsservicen Rockcycle®. 

”Att minska deponimängderna och bli mer resurseffektiva är viktiga interna krav även för oss. Därför uppskattade vi när ROCKWOOL presenterade möjligheten att återvinna allt spill från produkterna i projektet”, säger Niklas Jonsson.

Återvinningen sker i samarbete med Stena Recycling, som säkerställer att materialet hanteras korrekt och sedan går vidare till återvinning i ROCKWOOL fabriker.

Det nya lagret kommer bli ett riktmärke för hållbar produktion och drift. Byggnationen utgår från ett starkt fokus på hållbara material och verksamheten kommer drivas med 100% förnyelsebar energi, smart energiövervakning och styrning, LED-belysning för låg energiåtgång, regnvatten- och värmeåtervinning. Anläggningen på 40 000 kvadratmeter innefattar lager- och logistikytor, en administrationsbyggnad och en tillhörande tvätthall där allt vatten som används ska ingå i ett kretslopp och återanvändas.

”Vi har under hela projektet funderat på vilka konkreta lösningar vi kan ta fram för att spara på energi, vatten och övriga resurser. Det är en väldigt spännande utmaning”, berättar Jakob Gundal Nikolajsen.

Kontakt

Jenny Kvarnlöf

Kommunikationschef ROCKWOOL Sweden

jenny.kvarnlof@rockwool.com

072-509 92 49